14 nya miljoner till musiklivet

På torsdag presenteras vilka projekt som får stöd i Statens musikverks senaste ansökningsomgång. Nära 14 miljoner kronor ska fördelas till det fria musiklivet.

Musikverket fördelar 25 miljoner kronor årligen till samarbetsprojekt i det fria musiklivet, den del av musiklivet som inte finansieras av de offentliga institutionerna. Stödet ska bidra till gränsöverskridande möten, konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt. 

416 projekt ansökte om stöd i den första ansökningsomgången 2013. Besked om vilka som får ta del av pengarna offentliggörs klockan 11 på torsdag den 11 april på Musikverkets webbplats.

Tid: torsdag den 11 april klockan 11

Plats: http://statensmusikverk.se/musikplattformen/projektstod/beviljade-projekt/

Kontakt:
Jonas Burman, chef Musikplattformen
jonas.burman@musikverk.se
08-519 867 08 

Statens musikverk ska främja varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet, samt bevara och levandegöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Musik- och teatermuseet, Svenskt visarkiv, Caprice Records och Elektronmusikstudion ingår i Statens musikverk.

Taggar:

Om oss

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans. I Musikverket ingår - MusikplattformenMusik- och teaterbiblioteketScenkonstmuseetSvenskt visarkivCaprice RecordsElektronmusikstudion EMS