Med blicken på kön, makt och jämställdhet i jazz och ballader

Jazzens genus och medeltida ballader ur ett jämställdhetsperspektiv – med två nyligen publicerade skrifter med genustema uppmärksammar Musikverket Internationella kvinnodagen 8 mars.

Jazzens genus och föreställningar om autenticitet var temat för konferensen Nordisk Jazzkonferens som Svenskt visarkiv arrangerade i i Stockholm i augusti 2012. Dokumentationen har fått namnet Jazz, Gender, Authenticity och har nu publicerats. (länk?)

Konferensen tog avstamp i det faktum att jazzen, trots att den förknippas med modernitet och frigörelse, under större delen av sin historia har varit männens domän. Kvinnornas roll har ofta varit som vokalister och ansiktet utåt medan männen uppfattats som duktiga instrumentalister.

Senaste numret av Svenskt visarkivs tidskrift Noterat, nummer 21, har fokus på frågor kring hur kön och makt uppträder i musik och dans

Ingrid Åkesson, forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv, har gjort en läsning av medeltidsballader ur ett könsmakts- och familjevåldsperspektiv. Hon tar upp flera exempel på ballader där kvinnor bränns på bål som straff för påstådda eller verkliga sexuella handlingar i artikeln ”Mord och hor i medeltidsballaderna – en fråga om könsmakt och familjevåld”

Läs mer: Med genusglasögon på jazz och medeltida ballader

Inom ramen för Musikverkets stöd till projektet Kvinnliga tonsättare uppmärksammas Alice Tegnérs 150-årsjubileum. Musikverket gör det genom att publicera delvis unikt Alice Tegnér-material. Läs mer.

Musikverket har ett uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhet i musiklivet, ett uppdrag som löper mellan 2011 och 2014. Hittills har det inneburit såväl stöd till projekt som arbetar strategiskt och långsiktigt med jämställdhet inom svensk musik som konferenser, samtal och artiklar.

Kontakt:

Roger Bergner, forskningsarkivarie med inriktning på jazz, Statens musikverks Arkiv och bibliotek,
 08-519 554 99,
 roger.bergner@musikverk.se

Ingrid Åkesson, forskningsarkivarie, Statens musikverks Arkiv och bibliotek, 08-519 554 19, 
ingrid.akesson@musikverk.se

Eva Andersson, kommunikationschef, Statens musikverk,
 08-519  554 61, 
eva.andersson@musikverk.se

Statens musikverk är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans.En öppen mötesplats för den skapande människan.

Taggar:

Om oss

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans. I Musikverket ingår - MusikplattformenMusik- och teaterbiblioteketScenkonstmuseetSvenskt visarkivCaprice RecordsElektronmusikstudion EMS

Prenumerera