Musikverket bygger ny organisation för framtiden

Från i dag 5 februari har Statens musikverk en ny organisation på plats. Syftet med förändringen är att anpassa organisationen till det utökade uppdraget och att säkra en budget i balans.

Statens musikverk bildades 2011 och fick då ett stort och viktigt uppdrag vad gäller stöd till musiklivet och att bevara och levandegöra en av Europas största kulturarvssamlingar inom musik, teater och dans.

Budget i balans
Med ständigt ökande kostnader, främst vad gäller löner och lokaler, bygger nu myndigheten en ny organisation för att skapa samordningsvinster. Med den nya organisationen minskar Musikverket kostnaderna med 3,5 miljoner kronor och säkrar därmed en budget i balans.

Den tydligaste organisatoriska förändringen är att Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv och Caprice Records samlas i den nya enheten Statens musikverks arkiv och bibliotek.

Fack och arbetsgivare överens
Efter att fack och arbetsgivare enats i MBL-förhandlingar har organisationen nu minskat med 7,8 tjänster, en förändring som berör 9 personer. 

– En sådan här förändring berör alla i organisationen. Vi är inne i en stor omställning just nu, men vi är övertygade om att den nya organisationen kommer att ge oss goda möjligheter att utföra vårt uppdrag på ett mer effektivt och mer ändamålsenligt sätt. Processen pågår fortfarande, och av hänsyn till berörda personer kan vi inte säga mer just nu, säger Musikverkets kommunikationschef Eva Andersson.

Kontaktperson: Eva Andersson, kommunikationschef
08-519 554 61
eva.andersson@musikverk.se

Om oss

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans. I Musikverket ingår - MusikplattformenMusik- och teaterbiblioteketScenkonstmuseetSvenskt visarkivCaprice RecordsElektronmusikstudion EMS