Nya organisationen på Musikverket – så ser den ut

Nu är den formella processen kring besparingarna på Statens musikverk klar och den nya organisationen är på plats. Det är en organisation som har minskat med 7,8 tjänster, en neddragning som berör 9 personer.

Med ökande kostnader på de stora utgiftsområdena lokaler och löner måste Musikverket sänka kostnaderna med 3,5 miljoner kronor för att säkra förutsättningarna för en budget i balans. Kostnadsminskningarna berör inte de 25 miljoner per år som Musikverket fördelar till samarbetsprojekt i musiklivet. Dessa 25 miljoner ligger i ett särskilt anslag, öronmärkt för detta ändamål.

Stora delar av kulturarvsverksamheten - Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv och Caprice Records - samlas i en ny enhet, Statens musikverks arkiv och bibliotek. Enheten kommer att arbeta med biblioteksverksamheten samt alla arkiv och samlingar med ljud- och pappersmaterial. Chef för den nya arkiv- och biblioteksenheten är Dan Lundberg, tidigare chef för Svenskt visarkiv.

Formellt klart

Ansvaret för föremålssamlingarna ligger precis som i dag kvar hos Musik- och teatermuseet med en av världens största instrumentsamlingar och en stor samling teaterföremål som också innefattar en marionettsamling.

I dag har alla formella delar kring omorganisationen avslutats. Musikverket går från 73 till 65,43 tjänster. Neddragningarna ser ut som följer:

Musik- och teaterbiblioteket

  • 1,5 tjänst på bokbinderiet.  Bokbinderitjänster kommer i fortsättningen att köpas in.
  • 1 biblioteksassistenttjänst med delvis administrativt innehåll
  • 1,9 bibliotekarietjänster
  • 0,4 arkivarietjänst

Sammanlagt en minskning med 4,8 tjänster varav 2,9 som direkt berör biblioteksverksamheten. 6 personer berörs. Överbibliotekarietjänsten uppgår i chefstjänsten för arkiv- och biblioteksenheten.

Svenskt visarkiv

  • 0,5 arkivassistenttjänst
  • 0,5 forskningsarkivarietjänst

2 personer berörs.

Musik- och teatermuseet

  • 1 intendenttjänst

För mer information, kontakta:
Eva Andersson
Kommunikationschef
08 519 554 61
eva.andersson@musikverk.se

www.statensmusikverk.se

Statens musikverk ska främja varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet, samt bevara och levandegöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Musikplattformen, Musik- och teaterbiblioteket, Musik- och teatermuseet, Svenskt visarkiv, Caprice Records och Elektronmusikstudion ingår i Statens musikverk.

Taggar:

Om oss

Musikverket, centret för kulturarv och kulturliv inom musik, teater, dans. I Musikverket ingår - MusikplattformenMusik- och teaterbiblioteketScenkonstmuseetSvenskt visarkivCaprice RecordsElektronmusikstudion EMS

Prenumerera