Bonnier förlänger ramavtal med MWM

Bonnier AB med dotter- och intressebolag förlänger ramavtalet med MWM Media Workflow Management Consulting AB. Ramavtalet med Bonnier förlängs med ett år. Avtalet gäller leverans av konsulttjänster inom den grafiska industrin avseende förändringsarbete, upphandling och projektarbete. Under föregående ramavtalsperiod har MWM bl a medverkat vid följande projekt; Gemensam upphandling av ett nytt annonssystem för Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet; Upphandling av ett nytt redaktionellt system för Expressen; Resultatförsäkran på Sydsvenska Dagbladet. Resultatförsäkransprojektet innebar identifiering av intäktsökningar och besparingar i hela verksamheten. Målet var att hitta totalt 70 Mkr i förbättrat årsresultat. I dessa projekt har MWM varit huvudprojektledare eller delprojektledare.

Om oss

MWM utvecklar, implementerar och stöder system och metoder för planering, uppföljning och styrning av produktionsprocesser inom alla typer av grafisk industri, i syfte att åstadkomma tids- och kostnadsbesparingar för våra kunder och därmed öka deras lönsamhet och konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar