MWM gör positivt resultat 30 juni 2007

Boksluten per den sista juni 2007 för MWM Gruppen visar ett resultat före avskrivningar på 2.510 tkr och ett resultat före skatt på 430 tkr.

Invoiceit AB namnändrat till MWM Consulting AB, köpte MWM System den 31 januari och ITK affärssystem, under namnändring till MWM affärssystem, den 12 juli. Alla bolagen tillsammans benämns som MWM Gruppen. Då moderbolaget MWM Consulting AB har brutet räkenskapsår kommer även dotterbolagen att byta till brutet räkenskapsår. MWM System gör därför ett bokslut efter 6 månader. MWM Consulting redovisar sina siffror för juli 2006-juni 2007, d.v.s. 12 månader. MWM affärssystem förvärvades 12 juli och kommer att göra sitt första bokslut 30 juni 2008 och finns därför inte med i detta bokslut.

MWM Consulting AB redovisar en intäkt på 13.000 tkr, ett resultat före avskrivningar på 410 tkr och ett resultat innan skatt på 122 tkr.
MWM System AB redovisar en intäkt på 12.100 tkr, ett resultat före avskrivningar på 2.100 tkr och ett resultat innan skatt på 308.

MWM Gruppen redovisar en intäkt på 25.100 tkr, ett resultat före avskrivningar på 2.510 tkr och ett resultat innan skatt på 430 tkr.

För 2007/2008 är MWM Gruppen uppdelad i 3 affärsområden;
-System
-Consulting
-Affärssystem

I juli 2007 förvärvades ITK affärssystem. Under kommande budget år ingår därför deras omsättning och resultat i MWM Gruppens redovisning. För 2007/2008 är MWM Gruppens omsättning budgeterad till 44 mkr och ett positivt resultat.

För mer information kontakta VD Tony Svensson, mobil 070-231 99 77, e-mail, tony.svensson@mwm.se

Om oss

MWM utvecklar, implementerar och stöder system och metoder för planering, uppföljning och styrning av produktionsprocesser inom alla typer av grafisk industri, i syfte att åstadkomma tids- och kostnadsbesparingar för våra kunder och därmed öka deras lönsamhet och konkurrenskraft.

Prenumerera