MWM Group förlänger ramavtal med Bonnier

Bonnier AB med dotter- och intressebolag förlänger ramavtalet med MWM Group.

Ramavtalet med Bonnier förlängs med två år. Avtalet gäller leverans av konsulttjänster inom den grafiska industrin avseende förändringsarbete, upphandling och projektarbete.

”Vi på MWM ser förlängningen av ramavtalet som ett bevis på att vi har kunnat leverera enligt de krav som Bonniers olika bolag har ställt på oss och vi ser fram emot ett fortsatt intressant samarbete med dem.” säger Jonas Rehn, VD på MWM Consulting.

Under föregående ramavtalsperiod medverkade MWM bl.a. vid följande projekt; MWM var projektledare, delprojektledare och testledare vid införandet av nya redaktionella system för Dagens Nyheter och Expressen. MWM var projektledare vid framtagandet av en beredskapsplan för Dagens Nyheter. På TV4 var MWM projektledare för ett flertal olika systemimplementationer. MWM var leverantör när Borås Tidningstryckeri och DN.EX uppgraderade sina affärssystem baserat på plattformen Microsoft Dynamics AX 4.0, MWM implementerade då även produktionsuppföljningssystemet MWM Copy Track.

För ytterligare information vänligen kontakta på MWM, Jonas Rehn på telefon +46 70 23102606, e-mail jonas.rehn@mwm.se

eller på Bonnier, Torbjörn Zadig på telefon +46 8 7364000, e-mail torbjorn.zadig@bonnier.se

MWM Group

MWM erbjuder konsulttjänster och system. Genom vår specialistkompetens skapar vi ökad lönsamhet för kunden.

Konsulttjänster – vi erbjuder förändringsledning, effektivisering av processer och rutiner samt upphandling av system och tjänster

System – vi utvecklar och installerar IT-system

Specialistkompetens – djup kunskap och erfarenhet om kundens bransch och processer

Ökad lönsamhet – innebär att vi i alla delar av verksamheten fokuserar på att leverera tydlig ekonomisk nytta för kunden

MWM Groups system används av ett 100-tal större företag spridda över hela världen. Bland MWMs systemkunder finns Bold, Burda Druck, Dagens Nyheter, El Mundo, Fairfax, Helsingin Sanomat, NTM, Mittmedia Print, Svenska Dagbladet, och Sörmlands Grafiska.
Bland MWM:s konsultkunder finns Bonnier, Telenor, Hi3G och Svenskt Näringsliv.
MWM har sitt huvudkontor i Stockholm.

Om oss

MWM utvecklar, implementerar och stöder system och metoder för planering, uppföljning och styrning av produktionsprocesser inom alla typer av grafisk industri, i syfte att åstadkomma tids- och kostnadsbesparingar för våra kunder och därmed öka deras lönsamhet och konkurrenskraft.

Citat

”Vi på MWM ser förlängningen av ramavtalet som ett bevis på att vi har kunnat leverera enligt de krav som Bonniers olika bolag har ställt på oss och vi ser fram emot ett fortsatt intressant samarbete med dem.”
Jonas Rehn, VD MWM Consulting