Sydsvenskan Tryck AB köper MWM CopyTrack

Sydsvenskan Tryck AB i Malmö har tecknat ett avtal med MWM Group om köp av produktionsuppföljningssystemet MWM CopyTrack samt integration mellan CopyTrack och OPM/Microsoft Dynamics AX (affärssystem).

 MWM CopyTrack är specialanpassad för tryckeriers press- och packsalar och därför får Sydsvenskan Tryck AB nu ett komplett produktionsuppföljningssystem.

-Sydsvenskan Tryck AB arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. I detta arbete är insamling av korrekt data från produktionen en viktig ingrediens för att skapa bättre grund för analyser. Genom att införa MWM CopyTrack uppnår vi en automatisk insamling av produktionsdata från tryckpress och packsal.

Via MWM CopyTrack får vi ett detaljerat och visuellt underlag för att analysera, styra och förbättra vår produktion, säger Björn Ridhammar, VD Sydsvenskan Tryck AB.

Med MWM CopyTrack får Sydsvenskan Tryck överblick och kontroll över alla pågående arbeten. Systemet registrerar all förbrukning av material samt makulatursorter för både tryckeri och packsal samt är ett stöd för reducering av överproduktion.

-Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Sydsvenskan Tryck AB, säger Tony Svensson, VD MWM Group.

Bold Printing Group AB är en av Nordens största tryckerigrupper. I koncernen ingår DNEX Tryckeriet AB, Borås Tidning Tryckeri AB och Sydsvenskan Tryck AB i Malmö. Företaget är ett helägt dotterbolag inom Bonnierkoncernen. Koncernen har en årlig produktion på cirka 800 miljoner tidningar av ett 40-tal olika titlar och är därmed en av Nordens ledande tidningsproducenter. Bold Printing Group AB har sedan tidigare ett affärssystem från MWM Group.

För mer information: Vänligen kontakta Tony Svensson på +46 70 231 99 77
tony.svensson@mwm.se.

MWM Group

MWM erbjuder konsulttjänster och system. Genom vår specialistkompetens skapar vi ökad lönsamhet för kunden.

Konsulttjänster – vi erbjuder förändringsledning, effektivisering av processer och rutiner samt upphandling av system och tjänster

System – vi utvecklar och installerar IT-system

Specialistkompetens – djup kunskap och erfarenhet om kundens bransch och processer

Ökad lönsamhet – innebär att vi i alla delar av verksamheten fokuserar på att leverera tydlig ekonomisk nytta för kunden

MWM Groups system används av ett 100-tal större företag spridda över hela världen. Bland MWMs systemkunder finns Bold Printing Group AB, Burda Druck, Dagens Nyheter, El Mundo, Fairfax, Helsingin Sanomat, NTM, Mittmedia Print, Svenska Dagbladet, och Sörmlands Grafiska.
Bland MWMs konsultkunder finns Bonnier, Telenor, Hi3G och Svenskt Näringsliv.
MWM har sitt huvudkontor i Stockholm.

Om oss

MWM utvecklar, implementerar och stöder system och metoder för planering, uppföljning och styrning av produktionsprocesser inom alla typer av grafisk industri, i syfte att åstadkomma tids- och kostnadsbesparingar för våra kunder och därmed öka deras lönsamhet och konkurrenskraft.

Citat

-Sydsvenskan Tryck AB arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. I detta arbete är insamling av korrekt data från produktionen en viktig ingrediens för att skapa bättre grund för analyser. Genom att införa MWM CopyTrack uppnår vi en automatisk insamling av produktionsdata från tryckpress och packsal.
Björn Ridhammar, VD Sydsvenskan Tryck AB