Bolagsstämmokommuniké från Micronic Laser Systems AB (publ.)

Bolagsstämmokommuniké från Micronic Laser Systems AB (publ.) Verkställande direktören Bert Jeppssons anförande Bert Jeppsson började med att redogöra för verksamhetsåret 1999. Orderingången var mycket stark p g a återhämtningen i Asien och inträdet på halvledarmarknaden och uppgick till 292 (168) MSEK, en ökning med 74 procent. Under andra halvåret uppgick orderingången till 201 (97) MSEK. Orderstocken per 31 december uppgick till 194 (117) MSEK, av vilka 189 (117) MSEK beräknas bli levererade under 2000. Nettoomsättningen uppgick till 213 (268) MSEK motsvarande en minskning med 20 procent. Under 1999 levererades 7 (13) system. Satsningen på FoU accelererade och uppgick till 69 (42) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -73 (43) MSEK. Under 1999 ökade antalet anställda med 55 personer till 206. Per den 31 januari 2000 uppgick Micronics orderstock till 267 (117) MSEK efter fakturering om 24 MSEK under januari. Per den 31 januari 2000 har totalt fyra order bokats av produktserien Omega6000; två order från två bolag i Japan och två order från ett USA-baserat bolag. Mer än 90 procent av den nuvarande orderstocken bedöms faktureras under 2000. Merparten av leveranserna förväntas dock ske under andra halvåret 2000, innebärande relativt låga intäkter, och därmed negativa marginaler under första halvåret 2000. Bert Jeppsson informerade om den pågående börsintroduktionen. Micronics aktie beräknas noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista den 9 mars 2000. Utdelning Bolagsstämman fastställde att ingen utdelning ges för verksamhetsåret 1999. Styrelse och revisorer Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. Vid bolagsstämman omvaldes styrelseledamöterna: Christer Zetterberg Nils Björk Millert Carlsson Hans Fletcher Bert Jeppsson Magnus Ryde Detta är Micronic Laser Systems AB (publ.) Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan och USA och ett servicekontor i Taiwan. För mer information, se vår hemsida www.micronic.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01110/bit0002.pdf

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar