Delårsrapport fjärde kvartalet 2010 samt helåret 2010

Täby, 1 februari 2011 - Micronic Mydata AB (publ) är noterade på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm, Small Cap, MICR. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic Mydata AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2011, kl 08.00.

Fjärde kvartalet 2010 oktober-december (jämförelsesiffror avser samma period 2009)

 • Nettoomsättningen uppgick till 552 (230) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 124 (-152) MSEK.  
 • Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivning på utvecklingskostnader uppgick
  till 136 (-133) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,14 (-2,18) SEK.
 • Orderingången uppgick till 306 (192) MSEK

Helåret januari-december 2010 (jämförelsesiffror avser 2009 proforma)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 288 (1 052) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 73 (-179) MSEK. 
 • Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivning på utvecklingskostnader uppgick till 139 (-102) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,45 (-2,59) SEK.
 • Orderingången uppgick till 1 388 (854) MSEK.
 • Orderstocken var vid årets utgång 153 (42) MSEK. 

Framtidsutsikter         
Försäljningen 2010 uppgick till 1 288 MSEK. Det är styrelsens bedömning att försäljningen 2011 kommer att något överstiga 2010.

VD kommenterar
Under fjärde kvartalet levererade vi tre maskritare, vilket tillsammans med en fortsatt försäljningsökning av ytmonteringsutrustning, resulterade i starka siffror avseende både omsättning och vinst för fjärde kvartalet och helåret. Positivt är även den starka orderingången, som visar att marknaden vänt uppåt och att vi är en konkurrenskraftig leverantör till elektronikindustrin genom vårt erbjudande inom mönsterritare och ytmontering.

Under 2010 har fokus inom utveckling legat på den nya produkten för avancerad elektronisk kapsling, direktritaren LDI. 137 miljoner kronor, eller 55 procent av årets utvecklingsutgifter avser LDI. Projektet är tekniskt utmanande. Under fjärde kvartalet nådde vi en viktig milstolpe i och med leveransen av det första systemet. Detta testas nu hos en av våra samarbetspartners inför beslut om framtida produktion. Efter kvalificering bedöms ytterligare leveranser ske med start 2012.

2010 har varit ett intensivt år då vi byggt en stark koncern inför framtiden, som genom teknisk och affärsmässig kompetens levererar kostnadseffektiva och innovativa produktionslösningar till kunderna.

Vi har integrerat två marknadsledande företag inom sin respektive del av marknaden till ett och därmed skapat förutsättningar för en uthålligt lönsam verksamhet.

Efterfrågan på bildskärmsfotomasker är fortsatt god, med många nya tillämpningar på konsumentsidan och kapacitetsutnyttjandet är högt hos fotomask­tillverkarna.

Marknaden för ytmonteringsutrustning har visat stark tillväxt. Maskinsförsäljning var under fjärde kvartalet 111 procent högre än samma period förra året och den totala orderingången för helåret översteg förra årets med hela 80 procent.

Samtidigt växer eftermarknadsaffären i både volym och lönsamhet för båda våra affärsområden.

 

Peter Uddfors
VD och koncernchef 

Kontaktpersoner hos Micronic Mydata:                                 

Peter Uddfors
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
peter.uddfors@micronic-mydata.com

Carl-Johan Blomberg
CFO
08 - 638 52 00
carl-johan.blomberg@micronic-mydata.com

Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronik-produktion. Mönsterritare används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustningen, inklusive mjukvaruprogram, används för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort och för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har idag dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA.
För mer information, besök hemsidan www.micronic-mydata.com

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MYCR