Kommuniké från årsstämma i Micronic Mydata AB (publ)

Täby, den 15 april, 2011 - Micronic Mydata AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MICR) höll den 14 april årsstämma där följande beslut fattades:

Val av styrelse 
Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Rune Glavare, Magnus Lindquist, Lena Treschow Torell, Patrik Tigerschiöld samt nyval av Anders Jonsson. Rune Glavare valdes till styrelsens ordförande och
Lena Treschow Torell till styrelsens vice ordförande. Åke Svensson hade avböjt omval.

Styrelsearvode 
Årsstämman fastställde ett styrelsearvode om sammanlagt 1 575 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande,
275 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande och 200 000 kronor avser arvode till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver fastställdes ett arvode för ledamöter med uppdrag i revisionsutskottet om sammanlagt högst 150 000 kronor, att utgå med 50 000 kronor per ledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Behandling av företagets resultat 
Årsstämman beslutade att den ansamlade förlusten i moderbolaget, 2 164 412 kronor, balanseras i ny räkning.

I övrigt fattades beslut i enlighet med förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman.


Kontaktpersoner hos Micronic Mydata: 
Peter Uddfors
VD och koncernchef
08 - 638 52 00

peter.uddfors@micronic-mydata.com

Carl-Johan Blomberg
CFO
08 - 638 52 00

carl-johan.blomberg@micronic-mydata.com

Om Micronic Mydata AB
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronikproduktion. Mönsterritare används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustning, inklusive mjukvaruprogram, används för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort och för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort. Ytmonteringsutrustning används av såväl stora som små tillverkare av elektronik inom rymd-, flyg, energi-, dator- och telekomindustrin. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidanwww.micronic-mydata.com

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar