Micronic Mydata justerar ner utsikterna för helårsförsäljningen 2013

Täby, 25 november, 2013 - Micronic Mydata AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MICR, justerar utsikterna för försäljningen för helåret 2013.

Nuvarande bedömning på en försäljning 2013 i nivån 1 200 MSEK väntas inte uppnås. Den nya bedömningen för försäljningen 2013 ligger på cirka 950 MSEK.

”Våra kunder har behov av produktionskapacitet men det är svårt att bedöma när kunderna fattar det
slutliga beslut som leder till en order.” säger Lena Olving, VD och koncernchef för Micronic Mydata AB. ”Vi bedömer nu att tiden är för knapp för att vi ska kunna leverera under innevarande år. Avvikelsen jämfört med tidigare bedömning utgörs av dels maskritare avsedda för bildskärmstillämpningar och dels en bedömning att den begynnande återhämtningen inom ytmontering går något långsammare och därmed inte får genomslag på bolagets försäljning 2013 enligt tidigare bedömning.”

  

Kontaktperson: 
Lena Olving
VD och koncernchef
Tel: 08-638 52 00 

lena.olving@micronic-mydata.com

Anna Ulinder
Investor relations
Tel: 08-638 52 00

anna.ulinder@micronic-mydata.com

 

Om Micronic Mydata AB
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Produkterna utgörs av mönsterritare, bestående av maskritare och direktritare, som används för tillverkning av fotomasker och substrat samt avancerad ytmonteringsutrustning. Mönsterritarna används av världens ledande elektronikföretag vid tillverkningen av halvledarkretsar, avancerad elektronisk kapsling och bildskärmar som används i surfplattor, smarta telefoner, TV och datorer. Ytmonteringsutrustningen används för ytmontering av elektroniska komponenter på kretskort och för stencilfri applicering av lodpasta på kretskort. Ytmonteringsutrustningen används av såväl stora som små tillverkare av elektronik inom bl a rymd-, flyg-, energi-, dator- och telekomindustrin. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.micronic-mydata.com

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar