Micronic Mydata stärker sitt kvalitetsarbete med ISO9001:2008 certifiering

Täby, den 27 april, 2011 - Micronic Mydata AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MICR, meddelar idag att företaget har certifierats enligt ISO9001:2008.

Micronic Mydata levererar produktionslösningar till elektronikindustrin inom två områden, mönstergenerering och ytmontering. Kunderna har höga krav på tillförlitlig produktion och på att utveckla sin produktionsverksamhet. ISO-certifieringen är ett led i att ytterligare stärka kvaliteten i Micronic Mydatas produkter med förbättrad kundnöjdhet i fokus.

”Certifikatet är ett kvitto på att vi lyckats implementera ett väl strukturerat och fungerande ledningssystem för våra två affärsområden. Ett effektivt ledningssystem är en viktig grundpelare i vår strävan mot ökad kundnöjdhet och ständig förbättring,” säger Peter Uddfors VD och koncernchef för Micronic Mydata.

Certifieringen är också en milstolpe för Micronic Mydata AB som nyligen sammanslaget bolag. För att dra nytta av synergier och för att öka flexibiliteten i organisationen har ett gemensamt ledningssystem med ett certifikat i Micronic Mydata AB varit en viktig del. Under integrationsarbetet låg fokus på att identifiera ”best practice” i arbetssätt och metodik och att skapa gemensamma processer och rutiner.

”Certifieringsarbetet har givit en ökad samsyn, kunskap och medvetenhet om kvalitetsfrågor i hela organisationen. Med ett gemensamt ledningssystem har vi nu en plattform för framtida kvalitetsutveckling i bolaget,” säger Magnus Askvid, kvalitetschef för Micronic Mydata AB.

Kontaktperson hos Micronic Mydata: 
Peter Uddfors
VD och koncernchef
08 - 638 52 00                                                                            

peter.uddfors@micronic-mydata.com                                          

Om Micronic Mydata AB

Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronikproduktion. Mönsterritare används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustningen, inklusive mjukvaruprogram, används för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort och för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har idag dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA.

För mer information, besök hemsidan www.micronic-mydata.com

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar