Stort intresse för att förvärva aktier i Micronic

Stort intresse för att förvärva aktier i Micronic * Erbjudandet att förvärva aktier i Micronic tecknat 20 gånger * Priset fastställt till 105 kronor per aktie Intresset för att förvärva aktier i Micronic Laser Systems AB:s börsintroduktion har varit mycket stort från såväl institutionella investerare som anställda i Micronic och allmänheten. Erbjudandet om förvärv av 6.031.500 aktier tecknades 20 gånger. Härutöver har emissionsinstituten en option att förvärva ytterligare 873.625 aktier för att täcka övertilldelning. Priset har via ett anbudsförfarande fastställts till 105 kronor per aktie. Den totala volymen i erbjudandet uppgår därmed till cirka 633 miljoner kronor. Nyemissionen som omfattar 4.500.000 aktier tillför Micronic cirka 473 miljoner kronor före kostnader för erbjudandet. Det totala antalet aktieägare kommer vid introduktionstillfället att uppgå till cirka 6.000. Micronics huvudägare Industrifonden kommer efter erbjudandet att inneha cirka 21 procent av aktiekapitalet och rösterna. Likvid för erbjudandet är den 8 mars 2000 och notering beräknas ske från och med den 9 mars 2000 på OM Stockholmsbörsens O-lista. Carnegie är huvudrådgivare till Micronic. För mer information, kontakta Thomas Warringer, Finanschef, tel 08-638 52 00 e-mail: thomas.warringer@micronic.se Detta är Micronic: Micronic tillverkar laserritare för framställning av fotomasker som används vid mikrolitografi. Mikrolitografi är den teknik som gör det möjligt för elektronikindustrin att masstillverka bildskärmar med hög upplösning och halvledare med hög funktionalitet. Micronic, med huvudkontor strax utanför Stockholm och marknads- och service- organisationer i USA, Japan och Taiwan, förser den globala elektronikindustrin med innovativa lösningar för framställning av fotomasker. Fram tills nyligen har Micronic fokuserat på laserritare för bildskärmsmarknaden, en marknad där bolaget har nått en ledande position. Under 1999 etablerade sig Micronic på halvledarmarknaden, en marknad som är betydligt större än marknaden för mönsterritare för bildskärms- industrin, men samtidigt mer krävande avseende teknik och support. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar