myFC Holding (publ) bokslutskommuniké januari - december 2017

Väsentliga händelser oktober - december

  • Patent beviljade i Sverige och Kanada
  • MyFC påbörjar utvecklingsprojekt för att halvera vikten av räckviddsförlängaren LAMINA Range Extender
  • MyFC meddelar att JAQ Hybrid är färdig för leverans, men förväntar sig en försening i avrop från Telling
  • MyFC inleder förstudieprojekt med en ledande kinesisk smartphonetillverkare

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Skandia Fonder och Handelsbanken Fonder investerar i MyFC genom riktad nyemission
  • MyFC presenterar bränsleceller som ett reellt alternativ till batterier i energitäthet och tillverkningskostnad
  • MyFC får sin första kommersiella order för JAQ Hybrid

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08:00 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Om myFC 

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar, för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk, och drivs på företagets patenterade bränsle bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com

Om oss

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com.

Prenumerera