MyFC slutför tidigare kommunicerad riktad nyemission

MyFC slutför den riktade nyemission som beslutades i en extra bolagsstämma den 27 juni. En Delivery Versus Payment-transaktion genomförs för Handelsbankens Fonders räkning, och några av MyFC:s styrelsemedlemmar lånar därför under en vecka ut sina aktier för transaktionen.  

Delivery versus Payment (DvP) är ett standardförfarande där som kopplar leveransen av värdepapper omedelbart till motsvarande betalning sker. Att genomföra transaktionen på detta sätt är ett stipulerat krav för Handelsbanken Fonders ägande i MyFC. Bland annat de två bolagen Palmstierna Invest och Arvax Invest, ägda av MyFC:s styrelsemedlemmar, lånar därför under en avgränsad period om max en vecka ut sina aktier. När transaktionen avslutas återförs aktierna. DvP-transaktionen påverkar inte på något sätt medlemmarnas ägande i MyFC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Henning, CFO
E-mail: ulf.henning@myfc.se
Telefon:  46 (0) 705 55 35 54

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar gröna energilösningar och är världsledande inom mikrobränsleceller. Företagets första vätgasdrivna produkt, myFC PowerTrekk, är en hybridladdare för mindre elektriska enheter som mobiltelefoner och surfplattor och drivs på vanligt salt och vatten. I Q4 2015 lanserade bolaget sin produktplattform JAQ. myFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. myFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar:

Om oss

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com.

Prenumerera