MyFC slutrapporterar tidigare kommunicerad inlösen av optionsprogram

Den inlösen av optionsprogram som myFC informerade om i ett pressmeddelande daterat den 20 januari i år slutrapporteras nu till Finansinspektionen. 

Som redan meddelats resulterade inlösen av optionsprogrammet i ett kapitaltillskott för bolaget och ett ökat aktieinnehav för ledning och medarbetare. Nu slutrapporteras insynspersoners handel i samband med detta till Finansinspektionen. Samtliga transaktioner slutfördes före den 24 januari, men slutrapport kunde ske först efter publicerandet av myFC:s bokslutskommuniké, vilket skedde den 24 februari.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 16:20 CET.

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecells-teknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för mindre elektriska enheter, som drivs på vanligt vatten och salt. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya generation laddare med namnet, JAQ. myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq | First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar:

Om oss

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com.

Prenumerera