Samtliga medlemmar i myFC:s styrelse och koncernledning avser att delta i företrädesemissionen

Både styrelse och ledande befattningshavare i myFC avser att delta fullt ut i den pågående företrädesemissionen. Företrädesemissionen är garanterad till 67%.

Björn Westerholm (VD), Ulf Henning (CFO), Torbjörn Möller (COO), Michael Glantz (CPO), Max Rydahl (Försäljnings- och marknadsdirektör), Sebastian Weber (CTIO), Jörgen Lantto (styrelseordförande), Susanne Holmström (styrelseledamot), Lars Gullikson (styrelseledamot), samtliga privat och/eller med familj och bolag, har för avsikt att teckna aktier i myFC:s företrädesemission med teckningsperiod 23 maj – 7 juni 2018. Detta innebär att hela styrelsen och ledningen deltar i företrädesemissionen.

Åtagandet innebär teckning av cirka 763 000 aktier till emissionens teckningskurs om 3 kronor, vilket motsvarar cirka 2,3 MSEK.

MyFC meddelade den 9 april att bolaget avsåg att emittera aktier för 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Prospekt och teckningssedel utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Bolaget och hålls även tillgängligt på myFC:s hemsida (myfcpower.com) samt Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida (hagberganeborn.se).

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 07:55 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Om myFC
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök 
www.myfcpower.com.

Taggar:

Om oss

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com.

Prenumerera