Motorbranschen mot strömmen i Kronoberg

I en ström av mörka konjunkturprognoser för många branscher är motorbranschen ett lysande undantag. Både på kort- och lång sikt behöver branschen rekrytera i Kronobergs län. Det visar årets upplaga av Tempen i motorbranschen, en rapport framtagen av Motorbranschens Yrkesnämnd och Lackerarnas Yrkesnämnd. 

Arbetsgivare i motorbranschen i länet har i en enkät svarat på frågor om rekryteringsbehov och flera arbetsgivare ser ett behov av att anställa personal. Trots det osäkra konjunkturläget som råder ser arbetsgivarna i branschen ett behov av att öka rekryteringen av kvalificerad arbetskraft inom de närmaste tre åren. Detta återspeglas även på nationell nivå då branschen enligt enkäten kommer behöva rekrytera cirka 5000 personer över den kommande treårsperioden.

– Vi ser ett stort behov av att anställa yrkeskunnig personal framöver, framförallt servicetekniker, plåtslagare och lackerare, säger Peter Gustafsson, utbildningsansvarig på Liljas Personbilar i Växjö.

Samtidigt har antalet elever som studerar på fordons- och transportprogrammet på nationell nivå minskat under de senaste åren visar statistik från Skolverket. Glädjande är dock att andelen ungdomar av årskullen som har sökt gymnasieskolans fordons- och transportprogram 2011/12 är något högre än året innan. Men det finns mycket att ta igen då elevantalet stadigt gått ned under den senaste femårsperioden – inte minst på grund av stora demografiska skillnader mellan årskullarna. I slutänden är detta ett allvarligt problem för branscher som motorbranschen som har ett behov av att nyanställa kompetenta ungdomar.  

– Att allt färre ungdomar utbildas på fordons- och transportprogrammet samtidigt som branschen har ett långsiktigt rekryteringsbehov som vida överstiger tillgången är både frustrerande och förvånande. Från branschhåll har vi initierat en satsning på lokala koordinatorer för att öka utbytet mellan näringsliv och skola, men även ansvariga politiker och tjänstemän borde fundera på vad de kan göra för att fler unga ska få en utbildning som leder till ett jobb, säger Caj Luoma, ordförande i Motorbranschens yrkesnämnder.

Men även på kort sikt finns det rekryteringsbehov i motorbranschen i Kronoberg.

– Den som väljer att studera på fordons- och transportprogrammet har mycket goda chanser att få ett kvalificerat arbete direkt efter gymnasiet. Av eleverna på programmet vid Sunnerbogymnasiet i Kronoberg hade 92 procent av eleverna fått jobb två år efter examen, vilket är en väldigt bra siffra, framhåller Caj Luoma.

Läs mer i bifogad rapport. 

Mer information/kontaktpersoner:
Caj Luoma
Ordförande i Motorbranschens yrkesnämnder (TransportGruppen)
Tel: 46(0)8-7627156
Mobil: 46(0)730-447156
Mail: Caj.Luoma@transportgruppen.se

Motorbranschens yrkesnämnd MYN och Lackerarnas yrkesnämnd LYN har bildats gemensamt av arbetsgivare och fackförbund. Båda yrkesnämnderna har som mål att det ska finnas välutbildad och yrkeskunnig arbetskraft i branschens företag. Bilproffs.se är ett gemensamt varumärke för yrkesnämndernas rekryteringsinsatser.

Taggar: