Om oss

Vi stödjer kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Skolledare, lärare och skolchefer är myndighetens främsta målgrupper och vi vänder oss till dem som är verksamma i förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning. Varje barn ska få lära och utvecklas efter sina förutsättningar. Varje förskola och skola ska vara en stimulerande miljö för lärande och utveckling. Vi ska bidra till att visionerna blir verklighet.Det svenska utbildningssystemet omfattar utbildning från förskola till vuxenutbildning. Målen för de olika utbildningsformerna slås fast av riksdagen.