MTM får i uppdrag att samordna taltidningar

I dag beslutade regeringen att ge Myndigheten för tillgängliga medier i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av läns- och kommuntaltidningar. Det ska ske genom att inkludera dem i den existerande digitala taltidningsmodellen. Syftet är att öka tillgängligheten av nyheter och samhällsinformation för personer som har svårt att läsa en tryckt text.

Det finns i Sverige cirka 50 läns- och kommunaltaltidningar som i dag distribueras via post på CD-skiva. Regeringen ger MTM i uppdrag att samordna och effektivisera denna distribution genom att etablera en gemensam internetbaserad distributionskanal. Den ökade tillgängligheten ska ge personer med funktionsnedsättning större möjlighet att ta del av länstidningar och kommunaltidningar på samma enkla sätt som dagstidningar.

- Nu kommer användarna att kunna ta del av sina regionala nyheter samtidigt som de kan läsa sin dagstidning. Det blir lättare, enklare och mer kostnadseffektivt säger Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM.

Regeringen beviljar MTM 1,6 miljoner kronor för att kunna genomföra uppdraget som ska redovisas senast den 31 december 2016.
För ytterligare information, kontakta:

Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 750, e-post: roland.esaiasson@mtm.se

Camilla Batal, chef Marknad och kommunikation, Myndigheten för tillgängliga medier.
Telefon: 08-580 02 824, e-post: camilla.batal@mtm.seMyndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

Box 5113, 121 17 Johanneshov  ●  Växel: 08-580 02 700  ●  Org. nr 202100-3591 01  ●  info@mtm.se  ●  www.mtm.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Läs mer på www.mtm.se

Prenumerera

Dokument & länkar