Nu blir 8 Sidor taltidning

8 Sidor är en nyhetstidning som skriver nyheter på lättläst svenska så att alla ska kunna hänga med. Tidningen förklarar på ett lättbegripligt sätt vad som hänt, var det har hänt och varför det har hänt. I mer än 30 år har 8 Sidor gjort nyheter tillgängliga. Nu lanseras 8 Sidor som taltidning så att ännu fler kan få läsa nyheter på lättläst svenska.

8 Sidor som taltidning innehåller precis allt som papperstidningen innehåller, med undantag för bilder. En syntetisk röst läser upp artiklar och precis som när man läser på papper kan man bläddra och välja eller välja bort artiklar.

Knappt 600 000 svenskar har svårt att läsa en vanlig tryckt dagstidning. Några på grund av ålderssynthet, andra på grund av dyslexi eller någon annan kognitiv funktionsnedsättning. Alla med någon form av läsnedsättning har rätt att läsa sin dagstidning som taltidning.

- Att 8 Sidor nu finns som taltidning gör nyheterna tillgängliga för fler läsare. Fler människor kan delta i samhällsdebatten på sin egna villkor. Det är grunden i ett demokratiskt samhälle, säger Bengt Fredrikson på 8 sidor. För ytterligare information, kontakta:

Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 750, e-post: roland.esaiasson@mtm.se

Camilla Batal, chef Marknad och kommunikation, Myndigheten för tillgängliga medier.
Telefon: 08-580 02 824, e-post: camilla.batal@mtm.seMyndigheten för tillgängliga medier, MTM, ansvarar för utgivningen av 8 Sidor. MTM är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

Box 5113, 121 17 Johanneshov  ●  Växel: 08-580 02 700  ●  Org. nr 202100-3591 01  ●  info@mtm.se  ●  www.mtm.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Läs mer på www.mtm.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Att 8 Sidor nu finns som taltidning gör nyheterna tillgängliga för fler läsare. Fler människor kan delta i samhällsdebatten på sin egna villkor. Det är grunden i ett demokratiskt samhälle.
Bengt Fredriksson, 8 Sidor