Utbildning och forskning kring tillgängliga medier saknas anser MTM

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, vill bedriva forskning om hur litteratur, tidningar och samhällsinformation görs tillgängliga för personer med läsnedsättning. Detta är det viktigaste förslaget som MTM för fram till regeringen inför deras arbete med den forskningspolitiska propositionen. Regeringen har bett myndigheter och organisationer att komma med underlag och synpunkter inför den forskningsproposition som man avser att presentera hösten 2016.

I dag finns fler än 600 000 personer i Sverige med en funktionsnedsättning som gör att de har svårt att läsa skriven text. Trots detta saknas det forskning på området.
MTM arbetar utifrån sitt uppdrag för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Det görs i dag genom beprövad erfarenhet och i samarbete med användarna. Det behövs emellertid ökade insatser inom forskning och utbildning för att säkerställa att detta uppdrag utförs på vetenskaplig grund. 
 
MTM:s tre förslag:

  • Uppdra forskning inom området tillgängliga medier och deras målgrupper.

  • Utveckla ett strukturerat samarbete mellan aktuella lärosäten och myndigheten där forskare kan knytas närmare till arbetet med att utveckla produkter och tjänster för personer med läsnedsättning.

  • Att MTM ska vara en brobyggare mellan användare och lärosäten för att främja undervisningen om tillgängliga medier. Inkludering bör bli en naturlig del i grundutbildningar, exempelvis i lärarutbildningen.För ytterligare information, kontakta:

Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 750, e-post: roland.esaiasson@mtm.se

Camilla Batal, Chef Marknad och kommunikation, Myndigheten för tillgängliga medier.
Telefon: 08-580 02 824, e-post: camilla.batal@mtm.seMyndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

Box 5113, 121 17 Johanneshov  ●  Växel: 08-580 02 700  ●  Org. nr 202100-3591 01  ●  info@mtm.se  ●  www.mtm.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Läs mer på www.mtm.se

Prenumerera

Dokument & länkar