12 MILJONER TILL KVINNOORGANISATIONER OCH JÄMSTÄLLDHETSPROJEKT

Kampen mot trafficking på Balkan, stöd till unga kvinnliga DJ:s, historiska kvinnotidskrifter och tjejjourer på nätet är några projekt bland 41 som Ungdomsstyrelsen nu beviljar bidrag till.Projektens syfte ska kunna kopplas till regeringens delmål för jämställdhetspolitiken: makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet och att motverka obetalt hem- och omsorgsarbete och mäns våld mot kvinnor.

Både män och kvinnor, tjejer och killar kan söka. Den här gången fördelas cirka tre miljoner till jämställdhetsprojekt. Det finns också ett särskilt stöd till jämställdhetssatsningar inom kultursektorn som ska bidra till att ”utmana rådande normer kopplade till kön inom sektorn”. Omkring en miljon går till sådana projekt.

Några intressanta organisationer som får stöd:

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund vill höja medvetenheten om trafficking i Bosnien, Makedonien och Serbien hos sina medlemmar.
Kontaktperson: Haris Tucakovic, tfn 073-556 36 74

Sister arbetar med att stödja unga tjejer att bli DJ och att producera musik. Slutmålet är en jämställd DJ-scen. Sister i Göteborg vill bland annat stödja tjejers kreativitet och se till att det finns kvinnliga förebilder inom branschen.
Kontaktperson: Mithra Sjöstrand, tfn 0730-23 11 91

Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier arbetar bland annat med seminarier på riksnivå kring 150 år med kvinnors tidskrifter. Sällskapet planerar också en utställning vid Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg.
Kontaktperson: Anita Widén, tfn 08/744 10 92, 070-117 11 54 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, får stöd för att organisera landets tjejjourer på nätet. En sådan nationell tjejjoursportal skulle kunna stärka och stötta fler tjejer än vad tjejjourerna kan göra i dag. Kontaktperson: Malin Ståhlberg, tfn 070-536 28 78

För mer information kontakta Malin Engstedt, pressekreterare tfn 070-663 39 18, malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar