Åtta miljoner till projekt inom Ung och Aktiv i Europa

Ungdomsstyrelsen har fördelat cirka åtta miljoner kronor till 79 projekt inom EU:s ungdomsprogram Ung och Aktiv i Europa. Målet är att ge unga människor möjlighet till internationella erfarenheter och öka deras samhällsengagemang. Unga arbetslösa är prioriterade.

Varje år fördelar Ungdomsstyrelsen omkring 30 miljoner kronor till internationella projekt: utbytesprojekt, volontäraktiviteter, lokala ungdomsinitiativ och projekt som vänder sig till ungdomsledare. Detta är den andra av årets tre ansökningsomgångar.

– En utvärdering av programmet Ung och Aktiv i Europa visar att deltagarnas anställningsbarhet ökar. Ungdomarna säger att de blivit bättre på att utveckla en bra idé och genomföra den praktiskt, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Några projekt som får bidrag:

  • Asylstafetten om mänskliga rättigheter och flyktingpolitik. Fyra ungdomar går i sommar till fots från Stockholm till Malmö med stopp på vägen för olika workshops. Målet är att påverka asylpolitiken i en mer human riktning.
  • Ung Pirat anordnar en konferens i Vingåker i augusti tillsammans med partnerorganisationer i Tyskland, Finland, Island och Tjeckien. Syftet är att bygga en ny plattform för internationellt samarbete och fokus ligger på politisk diskussion och nätverkande.  
  • Föreningen Norden samlar Europaparlamentariker, ungdomar, ungdomsledare, politiker och tjänstemän från Göteborg, Mölndal och den lettiska kommunen Madona och Vidzeme Planning region. Syftet är att ungdomarna ska lära sig om den demokratiska processen samt hur de kan påverka samhället.
  • Ungdomsledare från elva europeiska länder kommer till A-net Youthforum i Ånäset i januari nästa år för att lära sig hur man gör ungdomsutbyten.
  • Kulturföreningen Maria i Stockholm arrangerar ett ungdomsutbyte i Florens våren 2014 i samarbete med en italiensk förening som också har fritids-verksamhet för socialt utsatta ungdomar i 13–19-årsåldern. Projektet vill vidga deras perspektiv och öka deras medvetenhet om sig själva och sina rättigheter.

Vi har fått bidrag: http://bit.ly/11rG5xN

För mer information kontakta Malin Engstedt, pressekreterare, på telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Dokument & länkar