Drygt en kvarts miljard fördelas till 207 organisationer – nu får ännu fler ideella krafter ta del av stödet

 

I år delar Ungdomsstyrelsen ut närmare 255 miljoner kronor till 207 riksorganisationer som stödjer ungas, kvinnors och andra gruppers delaktighet i samhället. Antal organisationer som beviljas bidrag är fler men bidragens storlek till ungdomsorganisationerna har minskat något jämfört med tidigare år.

Varje år delar Ungdomsstyrelsen ut statsbidrag till ideella riksorganisationer. Bidragen ska bland annat ge unga, kvinnor, hbt-personer och individer med annan etnisk bakgrund än svensk möjlighet att organisera sig på egna villkor kring sina intressen och behov. De bidrar på så sätt till ökad delaktighet och inflytande i samhället och ger möjligheter för många att utvecklas som individer och som samhällsmedborgare.  

I år har Ungdomsstyrelsen beslutat att 97 ungdomsorganisationer, 52 etniska organisationer, 53 kvinnoorganisationer och fem hbt-organisationer får dela på närmare 255 miljoner kronor i statsbidrag. Mest får ungdomsorganisationer som får dela på 210,6 miljoner kronor. Närmare 71 miljoner kronor i statsbidrag och 140 miljoner kronor som går till organisationernas arbete för barn och unga på lokal nivå. Antalet bidragsgrundande medlemmar och föreningar i ungdomsorganisationerna har ökat jämfört med 2010.

– Det är mycket glädjande att se det stora intresse och engagemang som finns i föreningslivet. Detta främjar den demokratiska processen och bidrar till att ge många en meningsfull fritid, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson.

I år har bidragen till ungdomsorganisationer minskat med drygt 16 miljoner kronor mot 2010. För kvinno-, etniska- och hbt-organisationer är statsbidraget i stort sett oförändrat jämfört med förra året.

– Statsbidraget når ut brett och är en viktig konkret insats från staten för att uppmuntra intresset för ideellt engagemang. De nya reglerna för bidrag till ungdomsorganisationer har lett till att stödet generellt har minskat men å andra sidan blivit mer förutsägbart i år jämfört med tidigare, fortsätter Per Nilsson.

Ungdomsorganisationer

  • Antalet medlemmar och lokalföreningar har ökat med i genomsnitt 13 respektive 17 procent jämfört med 2010. För en del av den ökningen står åtta nya ungdomsorganisationer som nu når upp till kraven för att få statsbidrag.
  • Ung pirat har ökat sitt medlemsantal mest. De har tredubblat antalet medlemmar sedan förra året.
  • För första gången sökte Sverigedemokraternas ungdomsorganisation bidrag, men får avslag på grund av en ofullständig ansökan.
  • Ung Vänster har återigen sökt och blivit beviljade statsbidrag.

Kvinnoorganisationer

  • Sammanlagt har 53 kvinnoorganisationer fått bidrag för att förbättra kvinnors möjligheter att påverka och delta i samhället.
  • Flera kvinnoorganisationer verkar för att samla den kraft och det engagemang som finns i ett antal riksorganisationer för att samarbeta kring intressefrågor. Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (Ksan) samt Sveriges ekumeniska kvinnoråd (Sek) är två av dessa.

Etniska organisationer

  • 52 etniska riksorganisationer har fått bidrag för att utveckla sitt arbete kring språk, identitet, kultur och delaktighet i samhället.
  • En av de som beviljats stöd är Samarbetsorganet för etniska riksorganisationer (Sios). Sios är en paraplyorganisation i Sverige med 15 riksorganisationer som medlemmar. Sios driver intressepolitiska frågor inom mångkultur, språk, kultur och utbildning.

Hbt-organisationer

  • Åtta hbt-organisationer har ansökt om bidrag och fem har beviljats.
  • Hbt-socialdemokrater Sverige har vuxit och det innebär bland annat att bidragsstorleken minskat något för RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter).

www.ungdomsstyrelsen.se kan du ladda ned listor på de organisationer som beviljats bidrag.

För mer information kontakta Sonya Aho på telefon 070-663 39 18 eller via sonya.aho@ungdomsstyrelsen.se.

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar