Elva miljoner till Ung och Aktiv i Europa

Ungdomsstyrelsen är Sveriges nationella kontor för EU:s ungdomsprogram. Målet är bland annat att ge unga människor möjlighet till internationella erfarenheter med fokus på icke-formellt lärande. Unga arbetslösa är prioriterade. Budgeten är på 30 miljoner kronor per år. 70 projekt av 107 sökande beviljades 11 miljoner kronor i årets första projektomgång. Nästa deadline är 1 maj.

– Ung och Aktiv i Europa ger ungdomar nya verktyg i livet och på arbetsmarknaden. I en undersökning svarade 73 procent av unga deltagare i hela Europa att de hade utvecklat färdigheter som projektplanering, förhandling, samarbete eller budgethantering samt att de blivit mer självständiga och självsäkra. Därför är det bra att vi kan bevilja stöd till en rad kreativa projekt från hela Sverige den här gången, säger generaldirektör Per Nilsson.

Några projekt som får stöd:

  • Jämlikt.nu arrangerade 2012 en Prideparad i Landskrona där deltagarna attackerades och tvingades fly. Nu satsar man på en mer omfattande festival 2013.
  • Två utbyten med svenska deltagare från Botkyrka. Ett handlar om att öka tryggheten i Botkyrka och Hackney i Storbritannien och det andra om att Cirkus Cirkör möter cirkusgrupper från åtta andra europeiska länder.
  • Projektor i Växjö skickar tolv volontärer för att arbeta i spanska organisationer som hjälper personer med funktionsnedsättningar.
  • Fredens hus på Uppsala slott, ett demokratiprojekt, arbetar tillsammans med en grupp nordiska ungdomar kring freds- och säkerhetspolitik.
  • Navigatorcentrum i Östersund får stöd för första gången för att ta emot tolv arbetslösa volontärer från fyra europeiska länder. Man har tidigare framgångsrikt arbetat med att förmedla unga arbetslösa volontärer till Grekland.

Förteckning över projekt som beviljats stöd finns här: http://bit.ly/10vrkoy

Kontakt: Malin Engstedt, pressekreterare, telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se