EUROPARÅDETS PRIS YOUNG ACTIVE CITIZENS DELADES UT I MALMÖ

Fem europeiska projekt har fått Europarådets utmärkelse Young Active Citizens Award. Utmärkelsen delades ut på konferensen The End of the Beginning i Malmö. Konferensen är en avslutning på Europarådets kampanj All different – All equal, en europaomspännande kampanj som pågått under ett år och som kommer att fortsätta i Sverige i två år till.Why All Different – When All Equal Ett projekt som syftar till att främja integration och delaktighet bland unga med färre möjligheter. Projektet har genomförts av ungdomsorganisationen Bridge to the Future i Azerbajdzjan.

Théâtre Franco-Bulgare des Sciences: Entrons dans la science à travers le Théâtre Ett gemensamt projekt av föreningen MOGA.ZNAM.TVORIM i Bulgarien och Frankrike.

Jung+Moslem in Deutschland 2 Den tyska organisationen Medienprojekt Wuppertal e.V. har genomfört detta projekt som syftar till att bygga broar mellan unga människor.

Community of the Unlike Projektet uppmuntrar till interkulturellt samarbete för att främja utbildning i de mänskliga rättigheterna. Projektet genomförs av den ryska organisationen All Russian Children’s Centre Orlionok.

Nothing about us, without us. Practice tool Ett projekt av Ungdomsrådet i Odessa, Ukraina, som syftar till att främja delaktighet, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning.

THE END OF THE BEGINNING är Europarådets avslutningskonferens för ungdomskampanjen Alla olika – Alla lika. Integrations- och jämställdhetsdepartementet står som värd för denna konferens som arrangeras 4-7 oktober i Årets ungdomskommun 2006, Malmö. Konferensen är också ett viktigt avstamp för den fortsatta kampanjen i Sverige.

Mångfald, Mänskliga Rättigheter och Delaktighet har varit temat för Europarådets kampanj All Different – All Equal. Den 4-7 oktober avslutas kampanjen och närmare 250 delegater från hela Europa är i Malmö.
För mer information

Pontus Ekstam, projektledare, Ungdomsstyrelsen tfn 070-211 87 66, pontus.ekstam@ungdomsstyrelsen.se

Arrangörer av den europeiska avslutningskonferensen The End of the Beginning är Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Ungdomsstyrelsen i samarbete med Europarådet, European Youth Forum, Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, LSU och Malmö Stad. Europeiska kommissionen stödjer konferensen.
Kampanjen All Different All Equal lanserades av Europarådet i juni 2006. Kampanjen har pågått i 42 länder över hela Europa. Bakom den svenska kampanjen står Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) som tillsammans med sina medlemsorganisationer driver kampanjen vidare till och med 2009.Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera