Fler unga i arbete – nordisk rikskonferens 27–28 november

Ungdomsminister Maria Arnholm och generaldirektör Alice Bah Kuhnke inleder Ungdomsstyrelsens nordiska rikskonferens den 27 november. Ungas situation på arbetsmarknaden står i fokus i år. Under två dagar i Folkets Hus i Stockholm genomförs en rad seminarier om frågor som unga som varken arbetar eller studerar, jämställdhet, kränkande bilder på nätet och maskulinitet och kollektivt våld bland unga killar. Fyra av seminarierna hålls på engelska.

Rikskonferensen riktar sig både till vuxna som möter unga i sin yrkesutövning och inom civilsamhället och för första gången till både vuxna och unga från hela Norden. Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2013 där huvudtemat är den nordiska modellen i en ny tid. Nordiska rikskonferensen i Stockholm är en officiell konferens inom ramen för det svenska ordförandeskapet.

– I mitt inledningsanförande tänker jag lyfta sysselsättningsfrågan och det nordiska temat som är konferensens förutsättning. Att ha eller inte ha ett jobb är en avgörande faktor i många unga människors liv. Vi ser, till exempel genom vår Temagrupps utredningar, att konsekvenserna av att befinna sig utanför arbetsmarknaden blir stora. För alla, säger Alice Bah Kuhnke.

Hela programmet finns på: http://www.ungdomsstyrelsen.se/rikskonferens.

Tid: onsdag den 27 november– torsdag den 28 november kl 10–17.

Plats: Folkets hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm

Journalister och fotografer som vill närvara är välkomna! Kontakta Malin Engstedt, pressekreterare, telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Delar av Nordiska Rikskonferensen direktsänds 27– 28 november via Ungdomsstyrelsens webbplats.

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Media

Media

Dokument & länkar