Fokus 13: mest statligt stöd till killars fritid

I dag lämnar Ungdomsstyrelsen studien Fokus 13 till regeringen. Den visar bland annat att killar får en större del av det statliga stödet till idrott, kulturutövande och organisering än tjejer. Killar upplever sig också ha mer fritid och känner oftare att de får ett bra bemötande när de deltar i kultur- och fritidsaktiviteter.

Fokus 13 analyserar jämställdhet bland unga i åldern 13–25 år med utgångspunkt i deras utbildning, hälsa, inflytande, arbete, kultur och fritid. Studien pekar på flera viktiga utvecklingsområden, inte minst stödet till ungas fritidsaktiviteter. Statligt stöd till idrotten finansieras utifrån antal deltagartillfällen. 2011 stod killar för drygt 60 procent av dessa. Mest stöd gick till sporter som domineras av killar exempelvis fotboll, innebandy och ishockey. Vidare fick killar lejonparten av statens stöd till ungas kulturutövande. Av det stöd som går till kulturutövande genom studieförbunden går 60 procent till killar. Antalet medlemmar som finns i de ungdomsorganisationer som Ungdomsstyrelsen ger statsbidrag ökar. Fördelningen tycks dock bli alltmer skev: 2010 var 53 procent av medlemmarna i dessa organisationer killar. 2012 hade siffran stigit till 59 procent.

– Vi ser också andra tydliga mönster inom fritidsområdet: 42 procent av tjejerna i åldern 16-25 år upplever att de har för lite fritid jämfört med 28 procent av killarna. 17 procent av tjejerna i samma åldersgrupp avstod från att besöka fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Det kan jämföras med 12 procent av killarna, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

– Jag kommer att bjuda in relevanta aktörer för att analysera jämställdhet och de mönster vi har sett kring finansieringen för att fördjupa och utveckla vårt gemensamma arbete. Vi kan utveckla metoder för att stödja olika verksamheters jämställdhetsarbete och vi kan lyfta fram redan befintliga exempel, säger Alice Bah Kuhnke.

För mer information kontakta Malin Engstedt på telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Mer om Fokus 13 på http://bit.ly/1et36Cx

Rapporten http://bit.ly/1ihvhKz

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Media

Media

Dokument & länkar