Friskare ungdomar med ökad hbt-kompetens inom idrotten

På fredag håller Ungdomsstyrelsen och Centrum för idrottsforskning en dialogkonferens om hbt-personers situation inom idrotten. Ökad hbt-kompetens ger tryggare miljöer där alla unga känner sig välkomna att delta. På konferensen presenteras bland annat nya siffror om unga homo- och bisexuellas idrottande.

 
I den kartläggning som Ungdomsstyrelsen gjorde 2010 Hon Hen Han framgår att unga homosexuella, bisexuella och transpersoner mår sämre än andra unga. Det beror främst på att de är utsatta för diskriminering, våld och andra kränkningar. Kränkningarna sker inom alla samhällsområden, också inom idrotten.

Ungdomsstyrelsen och Centrum för idrottsforskning bjuder på fredag in till en dialogkonferens om hur idrottsrörelsen i Sverige kan öka hbt-kompetensen och erbjuda miljöer där alla unga känner sig trygga och välkomna att delta.

–  Ökad hbt-kompetens är nödvändigt i arbetet för att minska ohälsan och främja lika rättigheter för ungdomar oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Alla unga har rätt till trygga mötesplatser. Idag är det idrotten som står i fokus, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson.

– Under den här dagen hoppas vi få ökad kunskap om vad vi kan göra för att skapa bra mötesplatser och förbättra villkoren för idrottande unga i Sverige inom ramen för det regeringsuppdrag vi fått, säger Per Nilsson.

Konferensen riktar sig till representanter inom idrottsrörelsen, idrottsledare och forskare inom området idrott och hälsa.

Dagen inleds med föreläsningar om hbt-begreppet och normkritisk pedagogik. Nya siffror om unga homo- och bisexuellas idrottande presenteras också på konferensen.

Under åren 2011–2013 har Ungdomsstyrelsen ett regeringsuppdrag att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga, i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer.

Datum: 26 augusti klockan 10.00 –16.00

Plats: Stockholm, Norra Latin (Drottninggatan 71 b)

Medverkande: Heidi Eng som bland annat forskar om kön, sexualitet och idrott vid Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Frida Darj, redaktör för boken Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring.

För mer information kontakta Sonya Aho på telefon 08-566 219 20 eller via sonya.aho@ungdomsstyrelsen.se.

 

 

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Dokument & länkar