Gemensam frukost, ett steg till arbete för unga

Att arbeta med ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa, exempelvis genom att tillaga och äta en gemensam frukost, kan vara avgörande steg mot etablering. Det visar rapporten Orka jobba  från Temagruppen Unga i arbetslivet som presenteras på NPF-forum i Uppsala idag. Rapporten visar på en rad framgångsfaktorer som kan leda till arbete för unga med funktionsnedsättning.

Stress och oro till följd av långvarig passivitet är vanlig bland unga som varken arbetar eller studerar. Följden kan bli låg tilltro till sin egen förmåga och göra det svårt att komma tillbaks till studier eller arbete.

Många av de projekt som finansieras av Europeiska socialfonden arbetar med att lyfta fram ungdomarnas egenvärde och se till att deltagarna med stöd och vägledning kan översätta sina kunskaper till det som samhället och arbetslivet kräver. Det kan handla om att en deltagare har goda datorkunskaper eller bra fokuseringsförmåga efter mycket datorspelande.

– Den viktigaste framgångsfaktorn för att ge ungdomarna det här stödet är en prestigelös, flexibel och engagerad personal, förklarar Maria Nyman, tillförordnad ordförande för Temagruppen Unga i arbetslivet. Personalgruppen bör bestå av flera olika professioner där alla samarbetar med individen i fokus.

Viktigt är också att skapa en känsla av sammanhang och att de unga är delaktiga i planering och genomförande av verksamheten. Att vara del av en grupp skapar motivation och mod att utvecklas. Att vuxna och unga lagar och äter mat tillsammans har exempelvis varit ett bra sätt att förändra kost- och levnadsvanor.

– Projekten fokuserar inte på att de unga har funktionsnedsättning utan på att stärka individen, fortsätter Maria. De arbetar också med att förändra attityder till personer med funktionsnedsättning ute i arbetslivet .

Detta visar rapporten Orka jobba, en rapport som samlar erfarenheter från projekt som ska leda till arbete eller studier för unga med funktionsnedsättning. Rapporten presenteras av Temagruppen Unga i arbetslivet under Riksförbundet Attentions årliga NPF-forum.

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar och sprider erfarenheter från projekt som har finansiering från Europeiska Socialfonden. I temagruppen samarbetar Arbetsförmedlingen, Communicare, Försäkringskassan, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting samt Ungdomsstyrelsen Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

För mer information kontakta Lidija Kolouh på telefon 08 566 219 14  eller via lidija.kolouh @ungdomsstyrelsen.se.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se