Granskningen av religiösa ungdomsorganisationer klar

Ungdomsstyrelsens granskning av de fem religiösa ungdomsorganisationer som kritiserades i radioprogrammet Kaliber är klar. I de underlag som Ungdomsstyrelsen har granskat finns inget som visar att organisationerna diskriminerar individer på grund av sexuell läggning.För mer information kontakta vik. pressekreterare Anette Persson på telefon 070-663 39 18 eller via anette.persson@ungdomsstyrelsen.se

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar