Hårda frågor för killar och samarbete för tjejer

Ungdomsstyrelsen har lämnat Även vi kan diskriminera 3 till regeringen som 2010 uppdrog till myndigheten att föra samtal med organisationer inom civilsamhället om att utveckla arbetet mot diskriminering. Slutrapporten dokumenterar bidrag till 16 organisationer och 24 projekt i hela landet som arbetat mot diskriminering och för jämställdhet under 2010-2012.

Ungdomsstyrelsen har beviljat 11,7 miljoner kronor under perioden. Organisationer som redan påbörjat ett internt arbete mot diskriminering inriktat på kunskapsutveckling prioriterades. Uppsala Föreningsråd har haft en viktig samordnande roll under hela processen via sitt nätverk för antidiskrimineringsorganisationer.

– När organisationerna och projekten redovisade arbetet såg vi flera centrala framgångsfaktorer. Projekten måste vara förankrade hos ledningen och ett tydligt ansvar ska pekas ut. Likabehandlings- och jämställdhetsplaner som levande dokument och ett metodiskt och långsiktigt arbete är också avgörande. En intressant trend, som vi rapporterar om, är att allt fler organisationer använder normkritiska och intersektionella metoder i sitt antidiskrimineringsarbete säger Per Nilsson, generaldirektör.

Även vi kan diskriminera 3 berättar om frågor som engagerat. Ungdom Mot Rasisms process började med ett storbråk kring en jämställdhetsmotion som senare utmynnade i en reell förändring. En genomförd enkät, som skapade något av en aha-upplevelse kring att en organisation som arbetar mot diskriminering själv kan diskriminera, visade att medlemmarna upplevde sin situation i organisationen på olika sätt: ”Killar föreläste om hårda frågor som den antirasistiska kampen medan tjejerna anordnade workshops om samarbetstekniker.” En särskild projektledare, som genomförde en andra kartläggning, och en likabehandlingsplan blev tack vare bidraget en förändringsnyckel. Ett annat exempel är Pingst Ung som i år får bidrag för att stötta unga kvinnor som strävar efter en ledarroll i församlingen. Kvinnor hoppar ofta av eller vill inte ta en ledande roll i församlingarna. För att förändra ska Pingst Ung skapa en likabehandlingsplan som ska förverkligas lokalt.

Rapporten finns här via vår webbplats: http://bit.ly/16vnQ96

Kontakt: Malin Engstedt, pressekreterare, telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera