Hat på nätet drabbar många unga

Över hälften av de unga har blivit kränkta på nätet. Det visar en ny rapport som forskare vid Lunds universitet gjort på uppdrag av Ungdomsstyrelsen.


Rapporten Nätkränkningar presenteras idag vid konferensen No Hate Speech Movement, där startskottet nu går för en kampanj mot hatet på nätet.

− Det är allvarligt att så många utsätts för hat och kränkningar. Vi lanserar nu flera åtgärder för att motverka detta. Allt fler måste reagera och göra det online, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Alice Bah Kuhnke.

Hatiska, kränkande och diskriminerande kommentarer är vanliga på internet. I rapporten Nätkränkningar anger 56,9 procent av de unga i åldern 16‒25 år att de blivit kränkta på nätet. 48,6 procent anger att det hänt dem någon gång och 8,3 % procent säger att detta har hänt flera gånger eller ofta.

−Att bli utsatt för hat och kränkningar är ett problem för människor i alla åldrar, men undersökningar visar att unga är särskilt utsatta. Unga befinner sig oftare än andra på internet och exponeras mer för risken att bli hatad. Unga kan också ha färre verktyg att använda för att kunna värja sig mot och hantera förföljelse och fientlighet. Många far illa, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

No Hate Speech Movement

Rapporten Nätkränkningar presenteras idag på en konferens om näthat som Ungdomsstyrelsens arrangerar tillsammans med Statens medieråd.

Konferensen är också startskottet för kampanjen No Hate Speech Movement i Sverige. En kampanj som är ett initiativ från Europarådet och som just nu genomförs i ett 20-tal länder runt om i Europa. I Sverige är det Statens medieråd som driver kampanjen.

Hat på nätet, en juridisk guide om vad som är tillåtet och otillåtet på internet presenteras också på konferensen. För skolan finns stödmaterialet Ses offline? om unga, sex och internet, som nu har kompletterats med ett kapitel om näthat och som har en lärarhandling.

Som en del i kampanjen No Hate Speech Movement lanseras idag även nio podcaster om lag och rätt online med tillhörande metodmaterial som är tillgängliga för fri nedladdning från webbplatsen Nohate.se. Fler podcaster som tar upp olika aspekter av hat på nätet kommer framöver.

− Den juridiska guiden och dessa podcasters görs för att sprida kunskap om vilka uttryck som är olagliga och om vad man själv kan göra för att stoppa hat på nätet, säger Alice Bah Kuhnke.

En annan insats är en onlineutbildning för att unga bloggare och unga moderatorer ska känna säkerhet i hur de kan motverkahat och hot i sina egna kanaler. Den utbildningen har tagits fram som en del i kampanjen No Hate Speech Movement.

− Det stora ansvaret för hat och hot på nätet ligger givetvis på dem som uttrycker sig hatiskt och kränkande. Men de som är värdar för olika forum på internet måste också ta sitt ansvar för att sätta upp tydliga riktlinjer samt kommentera och ta bort kränkande inlägg. Sen kan vi alla som är ute på nätet göra en insats genom att säga ifrån och genom att stödja de som utsätts, säger Alice Bahn Kuhnke.

− Om fler börjar reagera mot det de ser och hör på nätet – och gör det online – är jag övertygad om att vi kommer att kunna se förbättringar. Den information och de verktyg som vi idag presenterar tillsammans med Statens medieråd, kan möjliggöra för fler att vilja, våga och kunna agera mot hatet på nätet.

För mer information kontakta Anders Hagquist på telefon 08-566 219 20 eller via epost: anders.hagquist@ungdomsstyrelsen.se .

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar