HBTQ-utbildning för ideella aktörer

Den 20–21 april arrangerar Ungdomsstyrelsen en utbildning i Stockholm för personer inom ideell verksamhet för unga. Temat är unga homo- och bisexuellas och transpersoners livsvillkor och hur de påverkas av samhällets normer. Syftet är att skapa trygga och välkomnande mötesplatser för unga homo-, bi- och transpersoner.

Ungdomsstyrelsens rapport HON HEN HAN, som handlar om unga hbtq-personers hälsa, visar att många utsätts för diskriminering, våld och hot om våld. En följd av det är att dessa unga mår sämre än andra. Regeringen gav därför Ungdomsstyrelsen uppdraget att arbeta för mötesplatser där unga inte blir ifrågasatta utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Vi ska arbeta för att höja kompetensen hos fritidsledare i dessa frågor.

Vi har också publicerat Öppna verksamheten! om mötesplatser, hbtq och normer. I boken finns tips på metoder och normkritiska övningar som deltagarna på den aktuella utbildningen kommer att få göra.

Tid: lördag den 20 april 10.30–19.30 och söndag den 21 april 9.30–15.00.

Plats: Tollare folkhögskola, Nacka. Vägbeskrivning: http://www.tollare.org/om-tollare/vaegbeskrivning.aspx

Journalister som vill dokumentera utbildningen, kontakta Malin Engstedt, pressekreterare, telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Hela programmet finns på http://www.ungdomsstyrelsen.se/sites/default/files/hbtqprogram_nacka.pdf

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar