Hinder måste rivas för unga föräldrar

Unga som blir föräldrar innan de fyller 20 år har betydligt lägre utbildningsnivå än andra unga. Över hälften av dessa föräldrar har som högst en avslutad grundskoleutbildning. De står då sämre rustade för arbetsmarknaden. Därför måste insatser göras för att fler unga föräldrar ska klara av grundskola och gymnasieskola.

I rapporten Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning som Ungdomsstyrelsen har lämnat till regeringen föreslår vi att unga föräldrar under 20 år bör kunna få studiemedel via CSN. Det bör också vara möjligt att överlåta föräldrapenning på sina föräldrar för att själv kunna studera. Unga föräldrar under 20 år bör också erbjudas möjlighet att avsluta sina studier på komvux vilket inte är möjligt idag.

Ungdomsstyrelsen har genom statistik från SCB kunnat följa situationen för unga föräldrar över tid. Från att de fick barn, när de var under 20 år, fram tills de är 25 år fyllda. Helhetsundersökningen visar att över hälften då har högst grundskoleutbildning, 23 procent har en treårig gymnasieutbildning och endast 5 procent har en eftergymnasial utbildning.

Utbildningsnivå vid 25 års ålder bland unga föräldrar respektive inte unga föräldrar. Procent.

Källa: Statistiska centralbyrån, Ungdomsstyrelsens bearbetning.

Det är allvarligt att unga föräldrar har så mycket sämre förutsättningar än andra unga att slutföra sin utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden. Idag finns flera hinder som måste avhjälpas för att underlätta för unga föräldrar och i förlängningen för deras barn, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

I Sverige var det år 2010 cirka 1 600 som blev unga föräldrar. Under hela 2000-talet har den summan varit relativt konstant.

För mer information kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

www.ungdomsstyrelsen.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Dokument & länkar