Jobbpakten bakom kulisserna – direkt från Almedalen

Temagruppen Unga i arbetslivet och Svenska ESF-rådet arrangerade onsdagen den 3 juli ett frukostseminarium med titeln Jobbpakten är död – länge leve jobbpakten. Seminariet, som ägde rum inom ramen för Almedalsveckan, blev mer aktuellt ju längre dagen förflöt. Du som vill se hur inblandade parter tänker kan nu se det på Temagruppens webbsida temaunga.se.

Det var regeringen, LO, Svenskt Näringsliv, SKL, Svenska ESF-rådet och Ungdomsstyrelsen som diskuterade jobbpakten på Café H10 i Visby med K-G Bergström som moderator. Så här presenterades frågan inför diskussionen som tidvis var het: ett år har gått sedan statsministern presenterade en jobbpakt mellan arbetsmarknadens parter för att få bukt med ungdomsarbetslösheten. Ett halvår senare kraschade förhandlingarna. Varför är jobbpakten viktig och vad är vägen framåt? Står regeringen fast vid sina löften till arbetsgivarna?

Statssekreterare Kashefi berättade att förhandlingar pågick hos EU-kommissionen kring frågan om ett subventionerat introduktionsstöd i Sverige.

Samma dag, onsdag den 3 juli, gav EU-kommissionen grönt ljus för Sveriges så kallade notifiering om subventionerad yrkesintroduktion med lönebidrag för arbetsgivaren kombinerad med direktstöd för utbildningskostnaden.

När det var dags för onsdagens partiledartal i Almedalen blev statsministerns huvudfråga hur ungdomsarbetslösheten ska bekämpas med en jobbpakt inför valet 2014. Fredrik Reinfeldt presenterade förslagen om lönesubvention/handledarstöd som ska lämnas till riksdagen i budgetpropositionen för 2014. Systemet kan vara på plats i januari 2014.

Se hela seminariet på www.temaunga.se

För mer information kontakta Linus Källander, Temagruppen unga i arbetslivet, Ungdomsstyrelsen, tfn 08-566 219 23 eller via linus.kallander@ungdomsstyrelsen.se.

På regeringens hemsida presenteras jobbpaktsförslaget mer i detalj.

Linus Källander, telefon 08-566 219 23, linus.kallander@ungdomsstyrelsen.se

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och sprider erfarenheter från ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden samt motverkar strukturella hinder för ungas etablering. Temagruppen unga i arbetslivet är ett projekt som drivs av Ungdomsstyrelsen, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, SKL och Communicare.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Dokument & länkar