Kulturutövande har stor betydelse i ungas liv

Många unga är flitiga kulturutövare på sin fritid. De trivs med sitt utövande och vill göra mer. Det finns dock stora skillnader mellan tjejer och killar. Satsningar på barn och unga prioriteras inom kulturpolitiken. Trots det är det svårt att följa hur just unga får del av offentliga medel till kultur.

Ungdomsstyrelsen har analyserat ungas kulturutövande och ungas upplevelser av det i rapporten När var hur – om ungas kultur. Fram tills nu har det saknats översiktlig och fördjupad kunskap om ungas kulturutövande.

Nästan 70 procent av unga i åldern 13–25 år har någon gång under de senaste 12 månaderna ägnat sig åt bild, musik, skrivande, dans eller teater på sin fritid. Flest har ägnat sig åt bild, följt av musik och skrivande. Förutom det har nästan hälften ägnat sig åt slöjd eller hantverk. Det är en högre andel tjejer som är utövare med undantag för musik.

– Sannolikt är kulturutövandet av större omfattning än vad många tror. Det är väldigt positivt att så många unga deltar i kulturaktiviteter. Samtidigt måste vi fundera över hur även unga som inte har uppmuntran hemifrån ska ges möjlighet att delta i kulturaktiviteter. Det är angeläget att möjligheterna blir mer jämlika framöver, säger Per Nilsson Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Rapporten visar också att det är svårt att följa fördelningen av offentliga medel till kulturen.

Barn och unga ska enligt kulturpolitiken vara prioriterade, men det är svårt att se hur ungas, 13–25 år, frivilliga kulturutövande prioriteras. De största offentligt finansierade arenorna för kulturutövande är musik- och kulturskolor, studieförbund och öppna mötesplatser för unga. Inom dessa dominerar musiken och förutom i musik- och kulturskolorna är killarna i majoritet. Andra verksamheter som bild, slöjd och hantverk samt skrivande får, trots sina många utövare, betydligt mindre stöd. Slutsatsen är att den offentliga finansieringen inte motsvarar de aktiviteter unga själva ägnar sig åt. De verksamheter som får mest stöd är verksamheter som främst killar är en del av.

– Fler tjejer än killar ägnar sig åt kultur, men när unga närmar sig yrkeslivet är det fler killar än tjejer som har yrkesambitioner inom kulturområdet. Det kan bero på egna ambitioner, men också på de strukturer och den uppmuntran man möter inom olika arenor, säger Per Nilsson.

Bakgrund:
Ungdomsstyrelsen har på regeringens uppdrag analyserat ungas kulturutövande, belyst finansieringen av ungas kulturutövande samt kommit med förslag på hur ungas kulturutövande kan analyseras framåt.

Rapporten bygger på studier kring politik för ungas kulturutövande på nationell, regional och lokal nivå. Bland annat presenteras resultaten från en stor enkät bland unga samt en studie om hur ungas kulturutövande på fritiden behandlas i kultursamverkansmodellen.

För mer information läs hela rapporten på www.ungdomsstyrelsen.se  eller kontakta Sonya Aho, pressekreterare, på telefon 08-566 219 20  eller via sonya.aho@ungdomsstyrelsen.se.

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera