Kunskap om unga på turné

Närmare 85 000 unga i åldern 16-25 år står utanför arbete och studier. Vad vet vi om vad denna grupp gör? Ungdomsstyrelsen och Temagruppen Unga i arbetslivet åker på turné och presenterar tre rapporter. De handlar om unga som står utanför arbetslivet, ungas kulturutövande och ungas inflytande. Turnén besöker följande orter: Trelleborg 6 april, Södertälje 5 maj, Boden 18 maj, Borås 26 maj och Bollnäs 8 juni.

Landets kommuner har ett särskilt ansvar för att ta reda på vad unga som inte går i gymnasiet och inte fyllt 20 år gör. De senaste siffrorna är från 2008 och visar att närmare 85 000 unga då stod utanför arbete och studier.

Undersökningen visar att den yngre åldersgruppen, 16–19-åringar, står längre från studier och arbetsmarknad än gruppen 20–25-åringar. Omkring 70 procent av unga i åldern 16–19 år som varken arbetade eller studerade 2007 gjorde inte heller det året därpå. Motsvarande andel bland 20–25-åringarna var 57 procent.

– Idag vet vi ganska lite om vad unga som står utanför studier och arbete gör, säger Per Nilsson Det är ytterst viktigt med kunskap om denna grupp för att samhällets åtgärder verkligen ska öka möjligheterna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden., Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Ungdomsstyrelsens konferensturné vänder sig till politiker och tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor i kommunen. Temagruppen Unga i arbetslivet som består av Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Communicare arbetar för att synliggöra projekt som bryter ungas arbetslöshet. På konferensen presenteras några lyckade projekt.

– Det finns flera bra projekt där arbetsförmedlingar, kommuner och andra aktörer arbetar för att stödja unga. På konferensen presenteras några av dessa projekt och vad som fungerar i praktiken, säger Per Nilsson.

På konferensen presenteras även Fokus 10 som är den sjätte tematiska analysen inom ungdomspolitiken. Rapporten tar upp frågor om ungas inflytande och delaktighet samt redovisar aktuell forskning och statistik. Vidare presenteras en analys av ungas kulturutövande på fritiden och vilka offentliga medel som går till detta.

För mer information om Ungdomsstyrelsen kontakta Sonya Aho på 08-566 219 20  eller via sonya.aho@ungdomsstyrelsen.se.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera