MUCF välkomnar statskontorets myndighetsanalys som en hjälp i att utveckla verksamheten

Statskontoret har fått i uppdrag från regeringen att genomföra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor(MUCF). Analysen ska bredda regeringens beslutsunderlag och ge förutsättningar för en förbättrad och utvecklad styrning av myndigheten.

Myndighetsanalysen välkomnas av MUCF som ser fram emot att få en genomlysning av verksamheten för att kunna bli än mer effektiva i sitt arbete som en följd av analysen.

- Vi välkomnar det stöd som vi nu kommer få från Statskontoret. Detta ligger helt i linje med det utvecklingsarbetet vi redan startat, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Statskontoret ska rapportera sitt uppdrag till Utbildningsdepartementet den 27 september 2017.

Analysen ska särskilt fokusera på MUCF:s bidragshantering utifrån följande punkter:

- Intern styrning och kontroll
- Kvalitetssäkring och organisering
- Uppföljning och redovisning av resultaten samt
- Administrativa kostnader

Myndighetsanalysen kan även skapa ytterligare underlag för myndighetens ledning att vidareutveckla verksamheten. MUCF kommer bistå statskontoret i sin analys av myndighetens arbete.

Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev: https://www.mucf.se/nyhetsbrev
Prenumerera på våra pressmeddelanden: https://www.mucf.se/prenumerera-pa-vara-pressmeddelanden

Johnny Lindqvist, kommunikationschef MUCF, tel 0704551430

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Vi välkomnar det stöd som vi nu kommer få från Statskontoret. Detta ligger helt i linje med det utvecklingsarbetet vi redan startat
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor