Norska Röda Korset berättar om insatsen i Utöya på mässa om frivilligarbete

Idag klockan 11 invigs mässan Tusen sätt att göra skillnad! – som uppmärksammar frivilligarbete i Sverige och EU. Ett sextiotal ideella organisationer och andra aktörer deltar för att visa vad frivilligarbetare bidrar med till samhället. Nyinsatt programpunkt är insatsledare från Norska Röda Korset som berättar om krisarbete efter attentaten i Norge.

Varannan svensk är engagerad i frivilligt arbete av något slag. Europakommissionen har utnämnt 2011 till Europaåret för frivilligarbete. Under året uppmärksammas därför ideellt arbete genom en rad aktiviteter i både Sverige och andra länder i EU. Sverige är det 16 landet att vara värd för utställningen. Det blir tre dagar fullspäckade med aktiviteter som föreläsningar, teaterföreställning, dialogmöten och kulturaktiviteter. Aktiviteterna visar på det engagemang och den nytta som allt frivilligt arbete innebär för samhället och ska samtidigt stimulera till att skapa nya nätverk för frivilligarbete.

Ungdomsstyrelsen, som samordnar Sveriges aktiviteter under frivilligåret, står värd för EYV 2011-turnén med det svenska namnet Tusen sätt att göra skillnad.

– Vi kommer att uppmuntra nätverkande för frivilligorganisationer och lyfta fram värdet av det frivilliga arbetet på både samhälls- och individnivå. Frivilligarbetare utgör en enormt viktig resurs i samhället. De bidrar bland annat till att skapa ett mer demokratiskt och medmänskligt samhälle, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson.

– Alla har vi förmågan att göra en insats för dem som behöver oss. Frivilligarbetet bidrar till att stärka våra grundläggande mänskliga värderingar och social sammanhållning. Nu när vi öppnar den svenska utställningen inom ramen för Europaåret för frivilligarbete vill jag slå ett slag för människor som gör skillnad. Nu är det dags att dela med sig, ge någonting tillbaka och hjälpa dem som hjälper, tillägger Per Nilsson.

Syftet med turnén är att ge frivilligarbetare och deras organisationer möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och samtidigt knyta kontakter. Utställningen är öppen för allmänheten och det är fri entré. Utställningen invigs den 10 augusti klockan 11.00 av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Några programpunkter:

  • I ett extrainsatt seminarium berättar den norska insatsledaren Anne Meklenborg från Röda Korset om frivilligarbetet efter attentaten i Norge.
  • Panelsamtal: Hur ser den ideella sektorns framtid ut?
  • Goda exempel: Fyra organisationer berättar om hur engagemang kan göra verklig skillnad
  • Dialogcafé där politiker möter organisationsföreträdare i aktuella frågor.

För mer information: www.ungdomsstyrelsen.se/frivilligaret eller

http://europa.eu/volunteering eller kontakta Sonya Aho på 070-663 39 18 eller via e-post sonya.aho@ungdomsstyrelsen.se

 

 

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Dokument & länkar