Nytt stöd till studier om det civila samhället

Ungdomsstyrelsen har för första gången fått regeringens uppdrag att fördela forskningsstöd för att finansiera studier om civilsamhället. Det handlar om 2,5 miljoner kronor för en projekttid på upp till två år. Sista ansökningsdag är 14 juni 2013.

– Vi är glada över detta nya uppdrag i linje med Ungdomsstyrelsens ansvar att öka och sprida kunskap om det civila samhällets förutsättningar. Fokus ligger på verksamheternas praktik och samspelet mellan offentligt och civilt samhälle. Ett par exempel på vad de aktuella studierna kan handla om är analys av krav på mål- och resultatuppföljning som offentliga aktörer ställer eller hur möjligheterna ser ut för civilsamhället att delta i dialog- och kommunikationsprocesser mellan offentligt och civilt samhälle, säger generaldirektör Per Nilsson.

Folkrörelseutredningen formulerade tanken på att stödja behovsidentifierade studier, det vill säga studier som är användbara och relevanta för aktörer i och utanför det civila samhället. Propositionen En politik för det civila samhället från 2009 underströk också behovet av sådan forskning.

Nu bjuder vi in forskare från olika discipliner och forskningsområden att söka medel. Projektledarna ska vara disputerade forskare, verksamma vid universitet, högskola eller i annan akademisk forskningsmiljö. Samverkan och medfinansiering med myndigheter och/eller organisationer i civilsamhället välkomnas.

Mer information om forskningsstödet: http://www.ungdomsstyrelsen.se/studier-om-civila-samhallet

Kontakta gärna Malin Engstedt, pressekreterare, telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera