Premiär i Umeå: Ung med funktionsnedsättning

Välkommen till vår konferensturnés första nedslag den 18 april. 2013 års seminarier tar upp att vara ung med funktions-nedsättning och hur idéburna organisationer och offentlig sektor kan samverka inom området.

Erik Bergström, ordförande för Region Västerbotten och Per-Uno Frank, Ungdomsstyrelsen inleder en spännande dag:

  • Ungdomsstyrelsens rapport FOKUS 12 beskriver levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning utifrån utbildning, arbetsmarknad, inflytande, hälsa, kultur, fritid och föreningsliv. Fabian Sjö och Oscar Svensson, Ungdomsstyrelsen.

  • Utsikten 2.0 – klivet mot livet, exempel från Västerbotten: Ingrid Selin berättar om projektet i Skellefteå som hjälper unga mellan 18-30 år, som står utanför arbetsmarknaden, att hitta jobb eller studiemöjligheter.

  • Politiken för det civila samhället. Gerhard Holmgren, Ungdomsstyrelsen.

  • Allmänna Arvsfondens nya projektstöd för personer med funktionsnedsättning. Heidi Mederos Eriksson, Allmänna Arvsfonden.

  • Så samverkar vi. Maria H. Andersson om Sesam, ett treårigt utbildningsprojekt i Umeå med målet att göra ungdomar anställningsbara och självförsörjande.

  • Europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Camilla Lindquist, Ungdomsstyrelsen.

Tid: torsdag den 18 april klockan 9.00–16.00.

Plats: Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå.

Hela programmet: http://bit.ly/13VeB4t

Konferensen arrangeras av Ungdomsstyrelsen tillsammans med Västerbottens läns landsting.

Journalister eller fotografer som vill vara med under hela eller delar av dagen – kontakta Malin Engstedt på telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar