Projekt mot våldsbejakande extremism får stöd

Flera organisationer i Stockholmsområdet får statsbidrag för projekt som ska värna demokratin genom att minska antalet aktiva i våldsbejakande extremistmiljöer.

Kurdistan kvinnoförbund får 400 000 kronor för att arbeta med utbildning och upplysning och för att skapa kontaktnät med riskgrupper. Syftet är att motverka rekrytering bland annat genom att stärka föräldrar så att de bättre kan ta diskussioner med sina barn. Projektet genomförs i Skärholmen och Tensta.

Nacka Somaliska förening får 250 000 kronor för att genomföra projektet Ingen rekrytering i våra kvarter i Fisksätra.

Somali-Swedish Development & Relief Association  får 198 000 kronor för att påverka ungdomar med somalisk bakgrund som riskerar att radikaliseras och dras in i extremism. Projektet omfattar även anhörigstöd och genomförs i Botkyrka och Norsborg.

Totalt fördelas 2,7 miljoner kronor till nio organisationer, främst i storstadsområdena, av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Syftet med stödet är att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas, att individer radikaliseras och söker sig till våldsbejakande extremistmiljöer och att stödja individer som vill lämna sådana miljöer.

Bidraget kan sökas av ideella organisationer och stiftelser. Även kommuner kan söka, om kommunen samarbetar med minst en ideell förening eller stiftelse. Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

Mer information om bidraget: www.mucf.se/varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08-566 219 34, lennart.nylund@mucf.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera