Rekordstort antal elever kan rösta i skolval 2010

Till höstens skolval har ett rekordstort antal skolor redan anmält sig. 881 skolor har anmält att de vill arrangera skolval och det innebär att drygt 348 000 elever i åk 7–9 och på gymnasiet kan rösta i skolval 2010. Tidigare års skolval visar att många skolor anmäler sig först efter sommaren så antalet elever som kan rösta väntas stiga.


Diskussionerna ifall skolor ska bjuda in politiska partier eller inte har bland annat handlat om hur skolan ska bemöta antidemokratiska organisationer och strömningar. En del rektorer har uttryckt viss oro för om de kan upprätthålla ordningen på skolorna. Ungdomsstyrelsens rekommendation är att alla partier som ställer upp i riksdags-, landstings- och kommunvalen också ska kunna delta i skolvalets aktiviteter.
– Vi vet att i de skolor som arrangerade skolval 2006 var eleverna mer intresserade av politik och samhällsfrågor efter skolvalet än vad de var före valet, säger Per Nilsson. Dessutom ansåg en majoritet av eleverna att det är en bra förberedelse inför riksdagsvalet. Det visar vår utvärdering av skolvalet 2006.
I årets skolval kommer valsedlar att distribueras till skolorna för alla partier som har fått mer än 1 procent av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen. Det är samma princip som gäller för riksdagsvalet och målsättningen är att skolvalet ska vara så likt riksdagsvalet som möjligt.

För mer information kontakta vik. pressekreterare Anette Persson på telefon 070-663 39 18 eller via anette.persson@ungdomsstyrelsen.se

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar