Satsning på unga arbetslösa återbetald inom sju månader

 

Projektinsatser riktade mot unga som befinner sig långt från arbetsmarknaden är lönsamma redan efter sju månader. De undersökta projekten ger i snitt en besparing för samhället på närmare 10 miljoner kronor på fem års sikt.

Projekt där aktörer samarbetar för att stötta unga som står långt ifrån arbetsmarknaden är en god investering för samhället. Det visar en ny rapport från Temagruppen Unga i arbetslivet där 28 arbetsmarknadsprojekt med sammanlagt 600 deltagare analyserats.

Kostnaden som uppstår till följd av att unga hamnar utanför studier och arbetsmarknad är generellt mycket hög och fördelas på kommun, landsting och stat. I kostnaderna ingår sådant som socialtjänst, bidragsförsörjning, utebliven skatt och kriminalvård.

 – De projekt som ingår i studien har lyckats sänka samhällets kostnader och istället skapat intäkter. Samtidigt har projekten lett till förbättrad hälsa för de individer som deltagit, förklarar Inger Ashing, ordförande för Temagruppen Unga i arbetslivet.

Om dessa individer hade gått från projekten direkt till sysselsättning, utan att innebära ytterligare kostnader för samhället, skulle 600 000 kronor per år och individ tjänas in. Studie visar att den faktiska lönsamheten per deltagare var drygt 100 000 kronor per år. På mindre än ett år är samhällets kostnader för projekten återbetalda. Snabbast blir projekten lönsamma för kommunen.

 – Resultaten är tydliga, det är ekonomiskt lönsamt att satsa på unga. Men det finns fortfarande mycket som behöver utvecklas för att kunna stötta dem så att de fullt ut kan delta i samhället, avslutar Inger Ashing.

Rapporten bygger på data och analys från företaget Payoff, som genomför samhällsekonomiska utvärderingar av olika sociala satsningar. Läs rapporten Det lönar sig i sin helhet på www.temaunga.se

För mer information kontakta Linus Källander på telefon 08-566 219 23 eller via linus.kallander@ungdomsstyrelsen.se.

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera