SFI-LÄRARE LÄR OM HEDERSRELATERAT VÅLD

Den 25-26 september sker ett seminarium om värdegrundsfrågor som rör jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och mänskliga rättigheter. Seminariet riktar sig till personal som arbetar med Svenska för invandrare och förberedelseklasser. Arrangörer är Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland.Ungdomsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att genomföra utbildningar för att förebygga mäns våld mot unga kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck mot pojkar och flickor. En av de nyckelgrupper som vi har valt ut är personal som arbetar med Svenska för invandrare.

På utbildningen kommer bland annat Juno Blom, från Länsstyrelsen i Östergötland att ge en lägesbeskrivning om hedersrelaterat våld. Vidare kommer också Muna Dahl, hälsoinformatör i Göteborgs stad, att presentera materialet Att öppna nya dörrar.

Utbildningen är fullbokad och äger rum på Quality hotel Nacka, Stockholm. Journalister har möjlighet att delta om det föranmäls. Hela programmet finns på www.ungdomsstyrelsen.se.

För mer information kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera