Skolpersonal får utbildning i hbtq-frågor

Unga hbtq-personer är i högre grad än andra ungdomar utsatta för diskriminering, trakasserier, våld och hot om våld. Den 19 november ska skolpersonal i Katrineholm utbildas i hbtq-frågor.

- En tryggare skolmiljö kan göra stor, ibland livsavgörande, skillnad för många unga, säger Jonah Nylund, projektledare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Att hbtq-ungdomar ofta blir illa bemötta och illa behandlade kan leda till dålig självkänsla, sämre hälsa och även självmordstankar.

Enligt skollagen ska det råda nolltolerans mot kränkningar i skolan. Den som driver skolan ska målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av elever.

MUCF har tillsammans med RFSL och RFSL Ungdom tagit fram ett stödmaterial, Öppna skolan, för skolpersonal som vill öka kunskapen kring hbtq-frågor. Utbildningen i Katrineholm är en del av en större satsning i kommunen och genomförs av MUCF och RFSL Ungdom.

- Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck ska inte avgöra vilket bemötande du får eller vilka rättigheter och möjligheter du har i samhället. Vår utgångspunkt är att kunskap leder till förändring, säger Jonah Nylund.

MUCF har under 2015 ett regeringsuppdrag att genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar om hbtq-begreppet, normkritik samt om unga hbtq-personers hälsa och utsatthet.

Lokal kontakt: Jenny Skarstedt, avdelningschef. Ung, kultur och fritid, Katrineholm jenny.skarstedt@katrineholm.se

Läs mer http://www.mucf.se/hbtq

Presskontakt: Lennart Nylund, 08-566 219 34 lennart.nylund@mucf.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera