Skolpersonal får utbildning i hbtq-frågor

Unga hbtq-personer är i högre grad än andra ungdomar utsatta för diskriminering, trakasserier, våld och hot om våld. Den 19 november ska skolpersonal i Katrineholm utbildas i hbtq-frågor.

- En tryggare skolmiljö kan göra stor, ibland livsavgörande, skillnad för många unga, säger Jonah Nylund, projektledare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Att hbtq-ungdomar ofta blir illa bemötta och illa behandlade kan leda till dålig självkänsla, sämre hälsa och även självmordstankar.

Enligt skollagen ska det råda nolltolerans mot kränkningar i skolan. Den som driver skolan ska målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av elever.

MUCF har tillsammans med RFSL och RFSL Ungdom tagit fram ett stödmaterial, Öppna skolan , för skolpersonal som vill öka kunskapen kring hbtq-frågor. Utbildningen i Katrineholm är en del av en större satsning i kommunen och genomförs av MUCF och RFSL Ungdom.

- Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck ska inte avgöra vilket bemötande du får eller vilka rättigheter och möjligheter du har i samhället. Vår utgångspunkt är att kunskap leder till förändring, säger Jonah Nylund.

MUCF har under 2015 ett regeringsuppdrag att genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar om hbtq-begreppet, normkritik samt om unga hbtq-personers hälsa och utsatthet.

Lokal kontakt: Jenny Skarstedt, avdelningschef. Ung, kultur och fritid, Katrineholm jenny.skarstedt@katrineholm.se

Läs mer http://www.mucf.se/hbtq

Presskontakt: Lennart Nylund, 08-566 219 34 lennart.nylund@mucf.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera