Stoppa unga mäns våld – en ledarskapsfråga

13-14 juni arrangerar Ungdomsstyrelsen, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) och Män för Jämställdhet (MSF) en unik konferens i Stockholm om maskulinitet och våld. Syftet är bland annat att uppmärksamma beslutsfattares ansvar och våldsförebyggande insatser, särskilt ur ett genusperspektiv, gentemot killar och unga män.

Maria Arnholm, jämställdhets- och ungdomsminister, Carin Götblad, regeringens samordnare mot våld i nära relationer, Jackson Katz, banbrytare inom våldsförebyggande arbete i USA, och Allan Wade, specialist inom terapi med våldsoffer och våldsutövare i Kanada, talar på konferensen.

Vi vill bland annat fördjupa kunskapen om hur man kan arbeta förebyggande och långsiktigt med att förändra stereotypa föreställningar om kön. Vi riktar oss inte bara till specialister inom forskning, vård och fritidsverksamhet utan också till ledare inom traditionellt mansdominerade sektorer.

– Det är ledarna till exempel inom Försvaret och idrotten som kan göra skillnad genom att vara förebilder och i sin tur påverka unga män genom att peka på alternativ, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson.

– Män är överrepresenterade i våldsbrottsstatistik. De både utsätts för och utför mer våld. Alla förlorar på det och därför är det viktigt att ledare uppmärksammar och arbetar förebyggande med destruktiva och begränsande könsnormer, säger Carina Ohlsson, ordförande i SKR.

– Många tänker att pojkar ska vara stökiga och bråkiga och att våld är en del av maskulinitet. Vi vet att så inte är fallet och med vårt förebyggande arbetet visar vi att det finns andra former av maskulinitet, säger Tomas Wetterberg, ordförande i MFJ.

Konferensen innehåller, förutom föredrag och tal, flera seminarier med metoder och exempel från förebyggande verksamheter som skolsystemet i Skottland och AIK Fotboll. Sista anmälningsdag är 6 maj.

Mer information och länk till anmälan finns här: http://www.ungdomsstyrelsen.se/valdsprevention

Kontakt: Malin Engstedt, pressekreterare, telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor samt om det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Dokument & länkar